Internationella Biomedicinska Analytikerdagen

Idag den 15 april säger vi grattis till alla biomedicinska analytiker på deras yrkesdag!

"Mitt namn är Amanda Svorén, 24 år och bor i Karlstad med min sambo.

Jag tog min Biomedicinska analytikerexamen 2017 från Linköpings Universitet där jag också fick mitt första jobb inom transfusionsmedicin.

För mig var det ett självklart val att hamna inom transfusionsmedicin och serologi där arbetsuppgifterna är varierande och utmanande. Till slut ville vi närmare min familj och beslutade att flytta till Karlstad hösten 2018. Även här fick jag ett jobb inom transfusionsmedicin men inom en helt annan inriktning än vad jag var van vid, jag fick äran att jobba med de viktigaste vi har inom transfusionsmedicin, givarna. En möjlighet att utvecklas ännu mer, att se där kedjan börjar och förstå betydelsen av alla givare.

Idag har jag blandade arbetsuppgifter med både serologidelen och tappning av givare. Det är den bästa kombinationen då kunskapen ökar, samtidigt som jag breddar min kompetens. Den största utmaningen för mig som Biomedicinsk Analytiker är att ge givarna den bästa upplevelsen och att kunna leverera säkert blod till patienterna.

Redan första veckorna på utbildningen visste jag att jag valt rätt yrke. Ett yrke som jag idag känner mig stolt över att ha valt, stolt över den kompetens jag och alla mina kollegor har. Samtidigt känner jag en rädsla över framtiden som Biomedicinsk Analytiker, att vår kompetens inte värderas högre inom vården och i samhället. Trots att Biomedicinska Analytiker är delaktiga i över 70% av alla diagnoser som ställs vet varken patienterna eller övrig sjukvårdspersonal vilken betydelse vi faktiskt har för svensk sjukvård. Därför har jag valt att också vara förtroendevald så att jag kan göra vår röst hörd och stärka vårt yrke ännu mer. Som förtroendevald vill jag bland annat jobba med att alla ska få rätt till ett långt och hållbart yrkesliv genom ett nära samarbete med chefer och medlemmar".

Grattis till alla duktiga Biomedicinska analytiker!