Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Viktig information till förtroendevalda

Ur ett vård- och arbetsmiljöperspektiv innebär Covid -19 mobilisering av åtgärder och förändringsbehov i vården.

Samtliga verksamheter berörs men på olika sätt och vården och dess arbetsmiljö kan sägas stresstestas och därmed våra medlemmar.

Processen runt Covid -19 kan komma göra det synligt vilka förhållningssätt och rutiner vi har respektive saknar på våra arbetsplatser i arbetsmiljöarbetet.

Om du som förtroendevald och skyddsombud behöver hjälp och stöttning i ditt uppdrag ta kontakt med din kontaktperson/ huvudskyddsombud.

Om du är ny i ditt uppdrag som förtroendevald och skyddsombud och inte hunnit gå din grundutbildning ta kontakt med din kontaktperson för att få hjälp att komma igång med arbetsmiljöarbetet, du hittar vem som är din kontaktperson på våra lokala hemsida:

Med vanliga hälsningar, Vårdförbundet Uppsala.

FAQ om coronaviruset och ditt jobb

I takt med att coronaviruset sprider sig kan du som arbetar inom vården känna oro och ha frågor både privat och på jobbet. Här finns svar på frågor som kan uppstå. Uppdateras löpande.

Till FAQ
Råd från Arbetsmiljöverket

För att veta hur du som arbetsgivare ska agera utifrån vad din organisation jobbar med behöver du arbeta systematiskt med ditt arbetsmiljöarbete.

Läs Arbetsmiljöverket råd
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -