Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Kallelse till årsmötet

Styrelsen för Vårdförbundet Uppsala kallar medlemmarna till årsmöte 8 oktober 2019.

Årsmötet sker 8 oktober, sal B på plan 3, Uppsala Konsert & Kongress. När årsmötesförhandlingarna är avslutade äter vi gemensam middag.

Du kan registrera din närvaro från 16:00, mötet startar ca 17:00. Kaffe, smörgås och frukt finns framdukat från 16:00.

Anmälan till mötet med middag sker via "Aktiviteter och utbildningar", du kan anmäla dig redan idag. Anmäler du dig efter 18 september kan vi inte erbjuda middagsplats, men du är självklart välkommen till årsmötesförhandlingarna.

Vad ska årsmötet avhandla för ärenden?

Mötet kommer bland annat behandla de motioner som eventuellt kommer in, fyllnadsval till styrelsen och till valberedningen samt förslag om styrelsens arvode. Vi kommer uppmärksamma årets stipendiater för c- och d-uppsatser. Det kommer även vara torgdiskussioner på samma sätt som 2018, men med annat innehåll som vi återkommer om.

Vårdförbundets gemensamma mål för kongressperioden 2018-2022 är:

"Vi ska vara en stark, kollektivavtalsbärande organisation för våra fyra yrken med legitimitet och tyngd att driva och tillvarata medlems intressen samt påverka vården."

Beslut från kongress och förbundsstyrelsen kommer till stor del att styra vår verksamhet, men vi tar gärna emot förslag, idéer och synpunkter före och under årsmötet. Den gemensamma verksamhetsplanen och budgeten för hela Vårdförbundet beslutas av förbundsstyrelsen i december.

Årsmöteshandlingarna kommer göras tillgängliga på webbplatsen minst 14 dagar före årsmötet.

Jag vill lämna en motion till årsmötet, hur gör jag?

Enligt stadgan kan medlem lämna motion till avdelningens årsmöte i ärenden som rör verksamheten inom avdelningen. Styrelsen tar emot motioner till och med 10 juni. Här finns en mall du kan använda när du skriver din motion.

Varmt välkommen till årsmötet!
/Avdelningsstyrelsen

Lär dig mer om nya HÖK19

Vi bjuder in medlemmar och förtroendevalda i länets kommuner och region till möten för att berätta mer om nya centrala avtalet, vad som nu sker i länet och ge dig möjlighet att ställa frågor.

Här finns mer information
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -