Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Sök stipendium

Är du medlem och har skrivit c- eller d-uppsats våren 2019 eller hösten 2019 vid Uppsala universitet? Då kan du söka vårt stipendium.

En gång per år delas stipendium ut till bästa C-uppsats vid biomedicinska analytikerprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet samt sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet.

En gång per år delas stipendium ut till bästa D-uppsats vid barnmorskeprogrammet vid Uppsala Universitet.

Stipendiet består av 5000 kr per uppsats och program. Om man är två författare delar man på prissumman om båda är medlemmar.

2019 uppmärksammades stipendiaterna på årsmötet i oktober, hur vi gör 2020  är  inte beslutat.

Syfte

Syftet med stipendiet är att uppmuntra till fortsatta studier, utveckling av den egna professionen och vården.

Kriterier

En godkänd, väl skriven uppsats med relevant ämne viktigt för yrkets strategiska utveckling. Uppsatsen ska belysa hälsa, vård och omvårdnad eller biomedicinsk analys.

Övrigt

Kontakt bör tas med handledare för tillstånd att publicera uppsatsen på Vårdförbundets webbplats, i de fall uppsatsen ej är offentlig.

Den som är medlem i Vårdförbundet vid ansökningstillfället kan söka stipendiet.

Examensarbetet bedöms av Vårdförbundets förtroendevalda. Beslut om stipendiat tas av avdelningsstyrelsen.

Medlemmar ansöker om stipendiet senast den 15 mars 2020, genom att fylla i ansökan på vår webbplats. Ha uppsatsen tillgänglig som pdf-fil i samband med din ansökan!

Varmt välkommen med din ansökan. Har du frågor kontakta Anna Åström,  070-359 73 06, anna.astrom@vardforbundet.se

/Avdelningsstyrelsen

Här finns information och ansökningsformulär
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -