Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se

Vårdförbundet förhandlar just nu om det centrala kollektivavtalet med Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Sabona. Det handlar om förbättrade villkor för dig som är anställd i regioner, kommuner och kommunala bolag. Medlare har kopplats in för att föra processen vidare.

Du kan hjälpa oss att sätta tryck i förhandlingarna!

På Vårdförbundets kongress 2018 var det medlemmarnas arbetsvillkor, löner och möjligheten att bedriva en god och säker vård som prioriterades.

Målet med förhandlingarna om ett nytt centralt avtal för barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor är tydligt. Det är dags för jämställda och hälsosamma villkor som spräcker “löneglastaket” och som ger möjlighet till ett hållbart yrkes- och privatliv.

Det kommer krävas hårt arbete och ett Vårdförbund som håller ihop för att vi ska kunna nå resultat. Som aktiv medlem eller förtroendevald kan du prata med kollegor, chefer, vänner och bekanta – tillsammans skapar vi tryck bakom våra krav i förhandlingarna!

Läs mer om hur du kan bidra.

Läs vår FAQ med vanliga frågor och svar för att lära dig mer om bland annat varför ni inte ska ha lönesamtal på arbetsplatsen ännu.

Arbetsplatsbesök

Under våren besöker vi bland annat privata vårdcentraler. I några fall har vi haft svårt att få kontakt, vill du att vi besöker just din arbetsplats skriv till anna.astrom@vardforbundet.se

Motion till årsmötet

Har du ett förslag om vår verksamhet som du vill lämna till årsmötet så tar vi emot motioner till och med 10 juni. Årsmötet är den 8 oktober.

Värva en kollega

Från 1 maj till 31 augusti genomför Vårdförbundet kampanjen Värva en kollega. För varje ny medlem får du och den du värvar välja varsin gåva från Delicard. Där finns delikatesser, vackra glas, fritidsprodukter med mera.

Mer om kampanjen!
Nominera dig själv eller annan medlem till förtroendeuppdrag!

Fler förtroendeuppdrag i valberedning och styrelse ska tillsättas på årsmötet 8 oktober. Nu kan du lämna nomineringar.

Här finns mer information
Förlängt flextidsavtal

Flexavtalet med Region Uppsala är förlängt tills vidare med 1 månads uppsägningstid. Anledningen till förlängningen är pågående avtalsrörelse samt diskussioner rörande lokala arbetstidsavtal, vilka kan komma att påverka framtida utformning och behov av flextid. Avtalet ger en ram och gäller tillsammans med lokalt kollektivavtal per arbetsplats, verksamhetsområde eller förvaltning.

Höjt OB

Det centrala avtalet med SKL och Sobona är visserligen uppsagt, men eftersom det är förlängt fortsätter det att gälla. Det innebär också att du från 1 april får höjt OB. Vi har hela listan med OB-tilläggen för vårens och sommarens helger.

Hela listan!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -