Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Indragna semestrar i Uppsala kommun

 

Den 17 december fick vi information av Uppsala kommun, att det är svårt att bemanna verksamheten i äldreomsorgen över jul och nyår.  De anser därför, att nästa steg är att dra tillbaka semestrar för att få ihop bemanningen. Detta innebär enligt arbetsgivaren, i nuläget, att 5-10 personer kommer att få upp till 1 semesterdag återkallad för att gå in och arbeta under jul- och nyårsperioden.


Den 18 december tecknade Vårdförbundet ett lokalt kollektivavtal, för perioden den 21 december-10 januari, som ger dig som får en avbruten semester ekonomisk kompensation. Du som berörs kommer att kunna välja mellan att antingen få 500 kronor per arbetad timme men förlora din indragna semester, eller 150 kronor per arbetad timme och behålla semesterdagen för att placera den senare under 2021.


Viktigt!

Chefen måste göra en rimlighetsbedömning innan semestern dras in, för vilka som har anledning att få den indragen. Familjesituation, resa till jobbet, uttagen semester i somras och under 2020 är exempel på faktorer som ska räknas in. Om du har anledning att inte få din semester indragen, framför det till din chef och för en diskussion. Kom ihåg att det i slutändan ändå är chefen som beslutar vilka och när.


Vi vet att detta inte är en optimal situation men utan det här kollektivavtalet hade arbetsgivaren inte betalat ut någon extra ersättning alls.

Har du fått semestern indragen och behöver hjälp av oss, kontakta Vårdförbundet Direkt.

 

Med vänliga hälsningar,

Vårdförbundet avdelning Uppsala

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -