För förtroendevalda i Uppsala län

Här samlar vi information och material som vänder sig till dig som är eller vill bli förtroendevald i länet.

Utbildning för dig som är förtroendevald

2018 års kalendarium med alla utbildningstillfällen hittar du nu i  länken nedan under relaterat innehåll.

2018-03-22 Reviderad förhandlingsordning

Förändring hittar du i avsnittet om arbetsmiljölagen. Ny skrivning: Skyddsombud kan lämna anmälan om § 6.6a till arbetsgivare efter samråd med huvudskyddsombud. Tidigare skrivning: Skyddsombud kan lämna anmälan till Arbetsmiljöverket, till exempel §6.6a.

2017-06 15 Uppdaterad blankett för val av förtroendevald

Alla nya förtroendevalda väljs till 2019-10-15 då nuvarande mandatperiod går ut. Nedan finns blankett med tillhörande mötesprotokoll, samt länk till hur valet ska gå till.

Utbildningrekommendationer

Vi rekommenderar att du som är ny förtroendevald går vår introduktions- och grundutbildning, samt att alla förtroendevalda medverkar på de temadagar vi arrangerar för att få kunskap och goda förutsättningar för uppdraget.

Om du skulle vara intresserad av ett utökat uppdrag, exempelvis representera i samverkan på din förvaltning eller inom ditt verksamhetsområde, eller annan nivå ovan din arbetsplats så hör av dig till oss. Det är styrelsen som fattar beslut om representanter på nivå ovan arbetsplats.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Relaterat innehåll

Om du vill använda blanketten längst ner måste du aktivera javascript när du öppnar dokumentet. Sedan kan du skriva i formuläret, spara pdf:en och sedan öppna upp pdf:en igen och fortsätta skriva.