För förtroendevalda i Uppsala län

Här samlar vi information och material som vänder sig till dig som är eller vill bli förtroendevald i länet.

Utbildningsplan för 2019 klar

Nu är 2019 års utbildningsplanering klar. Ett kalendarium har skickats till alla förtroendevalda med e-post 2018-11-19, men finns även nedan. Vi reserverar oss för ändringar.

Nytt tillfälle för grundutbildning 11-13 december i Uppsala

Nu finns det ytterligare en möjlighet för dig som vill gå grundutbildning att göra det i Uppsala. Välkommen att anmäla dig.

Webbutbildning om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter

Den nya dataskyddslagstiftningen (även kallad GDPR) gäller från den 25:e maj 2018. För att medlem ska känna sig trygg behöver du som är förtroendevald i Vårdförbundet ta del av en utbildning om hur vi hanterar personuppgifter.

Webbutbildningen hittar du i Aktiviteter och utbildningar. Du loggar in och klickar på länken till webbutbildningar. Utbildningen "Så här hanterar vi personuppgifter i Vårdförbundet" består av två moduler om ca 30 min var.

Utbildning för dig som är förtroendevald

2018 års kalendarium med alla utbildningstillfällen hittar du nu i  länken nedan under relaterat innehåll.

2018-03-22 Reviderad förhandlingsordning

Förändring hittar du i avsnittet om arbetsmiljölagen. Ny skrivning: Skyddsombud kan lämna anmälan om § 6.6a till arbetsgivare efter samråd med huvudskyddsombud. Tidigare skrivning: Skyddsombud kan lämna anmälan till Arbetsmiljöverket, till exempel §6.6a.

Utbildningsrekommendationer

Vi rekommenderar att du som är ny förtroendevald går vår introduktions- och grundutbildning, samt att alla förtroendevalda medverkar på de temadagar vi arrangerar för att få kunskap och goda förutsättningar för uppdraget.

Om du skulle vara intresserad av ett utökat uppdrag, exempelvis representera i samverkan på din förvaltning eller inom ditt verksamhetsområde, eller annan nivå ovan din arbetsplats så hör av dig till oss. Det är styrelsen som fattar beslut om representanter på nivå ovan arbetsplats.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Relaterat innehåll

När du fyller i blanketten för val av förtroendevald så behöver du skriva in att din mandatperiod sträcker sig från valdagen till 2019-10-15.