För förtroendevalda i Uppsala län

Här samlar vi information och material som vänder sig till dig som är eller vill bli förtroendevald i länet.

Utbildning för dig som är förtroendevald

2018 års kalendarium med alla utbildningstillfällen hittar du nu i  länken nedan under relaterat innehåll.

2017-06 15 Uppdaterad blankett för val av förtroendevald

Alla nya förtroendevalda väljs till 2019-10-15 då nuvarande mandatperiod går ut. Nedan finns blankett med tillhörande mötesprotokoll, samt länk till hur valet ska gå till.

2017-02-08 Reviderad förhandlingsordning

Styrelsen har 2017-01-19 beslutat om en reviderad förhandlingsordning. Förhandlingsordningen beskriver hur olika uppdrag inom Vårdförbundet Uppsala ger olika mandat. Nedan finns den aktuella förhandlingsordningen.

Den största förändringen är att du som förtroendevald har fullt mandat enligt förhandlingsordningen redan från och med den dag du är vald till förtroendevald.
Det finns inte längre något krav på att du ska ha gått någon av våra utbildningar för att få fullt mandat.

Vi rekommenderar att du som är ny förtroendevald går vår introduktions- och grundutbildning, samt att alla förtroendevalda medverkar på de temadagar vi arrangerar för att få kunskap och goda förutsättningar för uppdraget.

Om du skulle vara intresserad av ett utökat uppdrag, exempelvis representera i samverkan på din förvaltning eller inom ditt verksamhetsområde, eller annan nivå ovan din arbetsplats så hör av dig till oss. Det är styrelsen som fattar beslut om representanter på nivå ovan arbetsplats.

Förhandlingsordningen skickas hem till alla förtroendevalda den kommande veckan. Den kommer även skickas till länets samtliga arbetsgivare där Vårdförbundet har medlemmar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Relaterat innehåll

Om du vill använda blanketten längst ner måste du aktivera javascript när du öppnar dokumentet. Sedan kan du skriva i formuläret, spara pdf:en och sedan öppna upp pdf:en igen och fortsätta skriva.