Förtroendevald i Uppsala

Här samlar vi information och material som vänder sig till dig som är eller vill bli förtroendevald i länet.

Mandatperiod till 2021-10-15

Du som väljs till förtroendevald idag får en mandatperiod som sträcker sig till 15 oktober 2021, om du inte själv väljer att avsluta uppdraget i förtid eller byter tjänst.

Utbildningsplan för 2020, grundutbildning och temautbildning

Är du ny som förtroendevald uppmanar vi dig att så snart som möjligt  anmäla dig till facklig grundutbildning dag 1 respektive 2-4. Dag 1 går du i Uppsala; 14 januari, 31 mars, 8 september eller 27 oktober. Dag 2-4 kan du gå i Uppsala, i Stockholm eller på internat i Norrtälje, välj det tillfälle som passar dig bäst.

Alla förtroendevalda i länet är välkomna att anmäla sig till temautbildningarna 2020. Du behöver inte ha slutfört din grundutbildning för att ha behållning av temautbildningarna. Observera att vissa utbildningar erbjuds vid flera tillfällen under året, andra bara vid ett tillfälle. Alla temautbildningar hålls i Uppsala.

Viktigt! Webbutbildning om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter

Den nya dataskyddslagstiftningen (även kallad GDPR) gäller från 25 maj 2018. För att medlem ska känna sig trygg behöver du som är förtroendevald i Vårdförbundet ta del av en utbildning om hur vi hanterar personuppgifter.

Webbutbildningen hittar du i Aktiviteter och utbildningar. Du loggar in och klickar på länken uppe till höger med rubrik "Webbutbildningar". Utbildningen "Så här hanterar vi personuppgifter i Vårdförbundet" består av två avsnitt på ca 30 min var.

Utbildningsrekommendationer

Vi rekommenderar att du som är ny förtroendevald går grundutbildningen, samt att alla förtroendevalda medverkar på de temadagar vi arrangerar för att få kunskap och goda förutsättningar för uppdraget. Vissa temadagar erbjuds två gånger under 2020.

Resor i samband med utbildningar

Vårdförbundet ersätter resor till och från utbildningsorten. Resor ska i första hand ske med kollektivtrafik.

Utökat uppdrag?

Om du skulle vara intresserad av ett utökat uppdrag, exempelvis representera i samverkan på din förvaltning eller inom ditt verksamhetsområde, eller annan nivå ovan din arbetsplats så hör av dig till oss. Det är styrelsen som fattar beslut om representanter på nivå ovan arbetsplats.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du via länken uppe till vänster.