Vårdförbundet Avdelning Uppsala utlyser stipendium

Student letar bok bland hyllorna på ett bibliotek.

Ansökningsperioden för 2020 har avslutats, beslut om stipendiater tas av styrelsen längre fram i vår.

En gång per år delas stipendium ut till bästa C-uppsats vid biomedicinska analytikerprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet samt sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet.

En gång per år delas stipendium ut till bästa D-uppsats vid barnmorskeprogrammet vid Uppsala Universitet.

Stipendiet består av 5000 kr per uppsats och program. Om man är två författare delar man på prissumman om båda är medlemmar.

Syfte

Syftet med stipendiet är att uppmuntra till fortsatta studier, utveckling av den egna professionen och vården.

Kriterier

En godkänd, väl skriven uppsats med relevant ämne viktigt för yrkets strategiska utveckling. Uppsatsen ska belysa hälsa, vård och omvårdnad eller biomedicinsk analys.

Övrigt

Kontakt bör tas med handledare för tillstånd att publicera uppsatsen på Vårdförbundets webbplats, i de fall uppsatsen ej är offentlig.

Den som är medlem i Vårdförbundet vid ansökningstillfället kan söka stipendiet.

Examensarbetet bedöms av Vårdförbundets förtroendevalda. Beslut om stipendiat tas av avdelningsstyrelsen.

Uppsatserna ska vara skrivna de två senaste terminerna före den innevarande vid prisutdelningen.

Efter sommaren öppnar vi för ansökningar för 2021.

/Avdelningsstyrelsen