Vårdförbundet Avdelning Uppsala utlyser stipendium

Student letar bok bland hyllorna på ett bibliotek.

Är du medlem och skriver c- eller d-uppsats våren 2019 eller hösten 2019 vid Uppsala universitet? Då kan du söka vårt stipendium.

En gång per år utdelas stipendium till bästa C-uppsats vid biomedicinska analytikerprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet samt sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet.

En gång per år utdelas stipendium till bästa D-uppsats vid barnmorskeprogrammet vid Uppsala Universitet.

Stipendiet består av 5000 kr per uppsats och program samt diplom och delas ut i anslutning till examensceremonin i början av juni varje år.

Syfte

Syftet med stipendiet är att uppmuntra till fortsatta studier, utveckling av den egna professionen och vården.

Kriterier

En godkänd, väl skriven uppsats med relevant ämne viktigt för yrkets strategiska utveckling. Uppsatsen ska belysa hälsa, vård och omvårdnad eller biomedicinsk analys.

Kontakt bör tas med handledare för tillstånd att publicera uppsatsen på Vårdförbundets webbplats, i de fall uppsatsen ej är offentlig.

Den som är medlem i Vårdförbundet vid ansökningstillfället kan söka stipendiet.

Examensarbetet bedöms av Vårdförbundets förtroendevalda. Beslut om stipendiat tas av avdelningsstyrelsen.

Medlemmar ansöker om stipendiet senast den 15 mars 2020, genom att fylla i ansökan, skicka in den samt två kopior av uppsatsen till vår postadress Vårdförbundet, Box 1038, 751 40 Uppsala.

Det kommer längre fram vara möjligt att skicka in ansökan via formulär här på webbplatsen.

Uppsatserna ska vara skrivna de två senaste terminerna före den innevarande vid prisutdelningen.

Varmt välkommen med din ansökan.

/Avdelningsstyrelsen

Ansökningsblankett stipendium