Avdelning Uppsala utlyser stipendium

Student letar bok bland hyllorna på ett bibliotek.

Ansökningsperioden för 2021 är nu öppen!

Ansök senast 15 maj 2021

Nu är det återigen dags att ansöka om stipendium för bästa C- och D-uppsats för dig som är medlem i Vårdförbundet. 

Vårdförbundet delar årligen ut ett stipendium för bästa C-uppsats vid vid biomedicinska analytikerprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet samt sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet.

Det samma gäller för bästa D-uppsats vid barnmorskeprogrammet vid Uppsala Universitet.

Stipendiet består av 5000 kr per uppsats och program. Om uppsatsen skrivs av två personer delas prissumman mellan författarna förutsatt att båda är medlemmar

Syfte

Syftet med stipendiet är att uppmuntra till fortsatta studier, utveckling av den egna professionen och vården.

Kriterier 

För att kunna ansöka om stipendium måste du vid ansökningstillfället vara medlem, och uppsatsen ska vara skriven under de två senaste terminerna.

Uppsatsen ska vara godkänd, välskriven med ett relevant ämne för professionens strategiska utveckling.  Den ska belysa hälsa, vård och omvårdnad eller biomedicinsk analys.

Uppsatsen bedöms av förtroendevalda med facklig tid tillsammans med avdelningsstyrelsen. Avdelningsstyrelsen fattar sedan beslut om stipendiat.

Kontakt bör tas med handledare för att få tillstånd att publicera uppsatsen på Vårdförbundets webbplats, i de fall uppsatsen inte är offentlig.

Avdelningsstyrelsen Uppsala 

 

Ansökan om stipendium

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Antal författare

UPPGIFTER OM DIG

UPPGIFTER OM MEDFÖRFATTARE 

Bekräfta medlemskap
Godkännande

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkännande hantering personuppgifter