Vårdförbundet Avdelning Uppsala utlyser stipendium

Student letar bok bland hyllorna på ett bibliotek.

Är du medlem och har skrivit c- eller d-uppsats våren 2019 eller hösten 2019 vid Uppsala universitet? Då kan du söka vårt stipendium.

En gång per år delas stipendium ut till bästa C-uppsats vid biomedicinska analytikerprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet samt sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet.

En gång per år delas stipendium ut till bästa D-uppsats vid barnmorskeprogrammet vid Uppsala Universitet.

Stipendiet består av 5000 kr per uppsats och program. Om man är två författare delar man på prissumman om båda är medlemmar.

2019 uppmärksammades stipendiaterna på årsmötet i oktober.

Syfte

Syftet med stipendiet är att uppmuntra till fortsatta studier, utveckling av den egna professionen och vården.

Kriterier

En godkänd, väl skriven uppsats med relevant ämne viktigt för yrkets strategiska utveckling. Uppsatsen ska belysa hälsa, vård och omvårdnad eller biomedicinsk analys.

Övrigt

Kontakt bör tas med handledare för tillstånd att publicera uppsatsen på Vårdförbundets webbplats, i de fall uppsatsen ej är offentlig.

Den som är medlem i Vårdförbundet vid ansökningstillfället kan söka stipendiet.

Examensarbetet bedöms av Vårdförbundets förtroendevalda. Beslut om stipendiat tas av avdelningsstyrelsen.

Medlemmar ansöker om stipendiet senast den 15 mars 2020, genom att fylla i ansökan nedan. Ha uppsatsen tillgänglig som pdf-fil i samband med din ansökan!

Uppsatserna ska vara skrivna de två senaste terminerna före den innevarande vid prisutdelningen.

Varmt välkommen med din ansökan.

/Avdelningsstyrelsen

Ansökan om stipendium

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Antal författare

UPPGIFTER OM DIG

UPPGIFTER OM MEDFÖRFATTARE 

Bekräfta medlemskap
Godkännande

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkännande hantering personuppgifter