Resultat från löneöversyn 2019

Här redovisar vi det procentpåslag som våra medlemmar fått under 2019 års löneöversyn i kommuner och i Region Uppsala.

Procentsiffran visar vilket lönepåslag medlemskollektivet hos respektive arbetsgivare har fått. Enskilda medlemmar har fått såväl högre som lägre procentuellt påslag.

Uppgifterna har antingen meddelats vid avstämning med arbetsgivaren, eller räknats fram av oss utifrån underlag från arbetsgivaren. 2018, 2017, 2016, 2015 och 2014 års resultat står inom parentes.

Enköpings kommun

3,62 %, (3,11  2,40  2,62  2,02)

Heby kommun

3,98 % (4,15 4,34  5,14  3,4  2,29)

Håbo kommun

2,46 % (2,4  3,11  2,44  2,05  2,18)

Knivsta kommun

2,1 %(1,6  2,2  1,66  2,37  2,45)

Tierps kommun

3,73 % (3,71  3,6  2,27  2,21  2,34)

Uppsala kommun

2,16 % (2,1  2,36  2,35  2,68  2,60)

Älvkarleby kommun

2,7 %  (3,75  2, 17  5,25  2,87  2,68)

Östhammars kommun

2,15 % (3,41  2,43  3,0  2,7  2,28)

Region Uppsala som helhet

2,64 % (2,63  2,85  2,20  3,3   3,63)

Lasarettet i Enköping

2,62 % (2,53  2,66  2,21  3,97  3,32)

Nära vård och hälsa

2,1 %

Landstingets resurscentrum

1,91 % (1,73  1,8  1,96 1,92  2,64)

Akademiska sjukhuset

2,58 % (2,69  2,95  2,21  3,26  4,07)

Tidigare förvaltningar

Hälsa och habilitering 2018-2014: 1,67  2,43  1,91  3,3  2,45

Primärvården 2018-2014: 2,40 2,43  2,16  3,51  2,40)