Presentationsformulär för nominerade till årsmötet 8 oktober

Du som är nominerad till ett förtroendeuppdrag fyller i nedanstående formulär där du presenterar och beskriver dig själv. Du får gärna bifogad en nytagen bild av dig själv. Din presentation publiceras på Vårdförbundets webbplats inför årsmötet.

Är du nominerad till styrelseledamot kommer valberedningen att ta del av din presentation. De kommer också att kontakta dig för att boka tid för intervju. Intervjuerna kommer ske måndagar eller onsdagar på kvällstid.