Uppsala kommun

Här uppdaterar vi löpande hur processen utvecklas i Uppsala kommun.

Processbeskrivning

De olika stegen i processen kan mycket översiktligt beskrivas:

  1. Överläggning: Vårdförbundet träffar arbetsgivaren för att prata om processen för årets löneöversyn, tidplan, lönekriterier och yrkanden.
  2. Lönesamtal: hålls mellan dig och din chef. Det är här du kan påverka din lön eftersom ingen central förhandling tillämpas, utan lönen är individuell och sätts i dialog mellan dig och din chef. Se till att komma förberedd till samtalet. Du får höra chefens förslag till ny lön och har fortfarande möjlighet att påverka. Gå gärna igenom vår webbutbildning före samtalet, du hittar en länk dit nedan.
  3. Avstämning: Vi får det samlade förslaget till ny lön av arbetsgivaren och pratar om detta under avstämningen, fokus ligger på hur processen fungerat, ex har lönesamtalen ägt rum och med vilken kvalitet, har ny lön motiverats utifrån befintliga kriterier.
  4. Din nya lön betalas ut, retroaktivt från 1 april 2020.

Var befinner vi oss nu?

Avstämning : Arbetsgivaren har betalat ut lön och gett besked skriftligen, vi uppmanar er att begära det arbetsgivaren kallar "förtydligande samtal" snarast. Vårdförbundet arbetar med att förbättra löneprocessen hos Uppsala kommun då vi ser olika på hur löneavtalet ska tolkas.

Vilka på Vårdförbundet jobbar med processen, vem kan jag kontakta vid behov?

Kristian Hjertén, Sofia Lindström, Kristina Lundmark.

Eventuella filer

Yrkande Uppsala kommun