Region Uppsala

Här uppdaterar vi löpande hur processen utvecklas i Region Uppsala.

Processbeskrivning

De olika stegen i processen kan mycket översiktligt beskrivas:

  1. Överläggning: Vårdförbundet träffar arbetsgivaren för att prata om processen för årets löneöversyn, tidplan, lönekriterier och yrkanden.
  2. Lönesamtal: hålls mellan dig och din chef. Det är här du kan påverka din lön eftersom ingen central förhandling tillämpas, utan lönen är individuell och sätts i dialog mellan dig och din chef. Se till att komma förberedd till samtalet. Du får höra chefens förslag till ny lön och har fortfarande möjlighet att påverka. Gå gärna igenom vår webbutbildning före samtalet, du hittar en länk dit nedan.
  3. Avstämning: Vi får det samlade förslaget till ny lön av arbetsgivaren och pratar om detta under avstämningen, fokus ligger på hur processen fungerat, ex har lönesamtalen ägt rum och med vilken kvalitet, har ny lön motiverats utifrån befintliga kriterier.
  4. Din nya lön betalas ut, retroaktivt från 1 april 2020. Uppdaterat: Lön betalas ut i oktober och att lönesamtal ska ske senast mitten av oktober.

Var befinner vi oss nu?

Uppdaterad information - Minnesanteckningar överläggningar LÖV 2020

Överläggning slutförd. På grund av rådande situation är löneöversynen uppskjuten till i höst.

Vilka på Vårdförbundet jobbar med processen, vem kan jag kontakta vid behov?

Kristina Lundmark, Sofia Lindström.