Löneöversyn 2020, region och kommuner

Bestämd förtroendevald med kollegor i bakgrunden.

2019 års löneöversyn för regionen och kommunerna är klar. Nu har arbetsgivaren en ny chans att ta sitt ansvar i löneöversyn 2020.

Det centrala avtalet ger en tydlighet att arbeta med lön och lönebildning, men under hösten 2019 nådde inte arbetsgivaren ända fram. Begreppet särskilt yrkesskickliga är nytt och har i år skapat många frågor och hanteras på olika sätt runtom i länet. Vi ser också att många arbetsgivare inte tar sitt ansvar för avtalet och avsätter pengar till Vårdförbundets grupper.

Det vi vill uppmana till nu inför 2020 är att alla medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatsträffar ställer frågan om arbetsplatsen har lönekriterier.

Om svaret är nej måste arbete starta omgående med att ta fram kriterier. Dessa kriterier ska vara utformade så att man med dem som stöd ska kunna avgöra vem/vilka som kan anses som särskilt yrkesskickliga på arbetsplatsen. Medarbetare ska vara delaktiga i arbetet med att ta fram kriterier.

Om svaret är ja, går det att i kriterierna urskilja vad som krävs för att vara särskilt yrkesskicklig på arbetsplatsen?

  • Om det inte går att urskilja behöver kriterierna utvecklas så att de även omfattar särskilt yrkesskickliga. Medarbetare ska ha inflytande i arbetet med att revidera kriterierna.
  • Om kriterierna omfattar särskilt yrkesskickliga är allt ok. Då gäller det att arbeta för att de är/blir kända på arbetsplatsen och används vid lönesamtal med mera.

Förtroendevald på arbetsplats kan ha en sammanhållande funktion i arbetet med kriterierna och vara en stor tillgång. Om förtroendevald saknas på din arbetsplats, prata med kollegorna om att välja en.

För mer information om löneprocessen i stora drag läs mer här. 

För mer information om uppdrag som förtroendevald, hur man väljer en och vilket stöd hen kan få se sidorna för förtroendevalda.

Process per arbetsgivare

Via nedanstående länkar kommer du hitta beskrivning över hur processen ser ut hos din arbetsgivare, med uppgifter om viktiga tidpunkter. Uppdatering sker löpande.

/Avdelningsstyrelsen