2020 års utbildningar för förtroendevalda

Kunskap är en grundförutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats. På våra utbildningsdagar träffar du andra förtroendevalda, byter erfarenheter och får inspiration och kraft.

Alla nya förtroendevalda i Vårdförbundet erbjuds en certifierad utbildning som består av grundutbildning och temautbildningar. Utbildningen ger dig kunskap om Vårdförbundet och förutsättningar för att du ska kunna utföra ditt uppdrag.

Facklig grundutbildning dag 1 

Utbildningen omfattar 1 dag och ges 14 januari, 31 mars, 8 september och 27 november.

Facklig grundutbildning dag 2-4

Utbildningen omfattar 3 dagar och genomförs tisdag-torsdag. Utbildningen ges i Uppsala vecka 6, 17 och 47, i Stockholm vecka 12, 38 och 42, samt som internat med övernattning vecka 20 och 35. Utbildningen sker i nationell regi, med förtroendevalda från mellansverige.

Du anmäler dig till det tillfälle som passar dig bäst. Utbildningen bygger på att du har deltagit på Facklig grundutbildning dag 1, engagerat dig i anvisade egenstudier och att du medverkar i samtliga övningar samtliga dagar.

Facklig temautbildning

*Utbildningen om samverkan och medbestämmande är i första hand för dig som har gått grundutbildning och har ett samverkansuppdrag. Till övriga utbildningar är alla förtroendevalda välkomna. Observera att vissa utbildningar ges vid två tillfällen, men med samma innehåll.

  • 21 januari - Arbetsmiljö
  • 3 mars - Lön
  • 14 april - Samverkan och medbestämmandelagen*
  • 22 september - Hälsosamma arbetstider
  • 27 oktober - Samverkan och medbestämmandelagen*
  • 8 december - Arbetsmiljö

För mer information om innehållet i respektive temautbildning se här.

Anmälan

Anmälan till utbildningarna ovan sker via ”Aktiviteter och utbildningar”. Du kan redan nu anmäla dig. Sök ledigt med lön för facklig utbildning.

Vi reserverar oss för att datum och/eller innehåll kan komma att ändras, vi har aktuell information här. I händelse av byte av datum eller lokal kommer vi informera er som anmält er. 

Varmt välkommen!

Webbutbildning om personuppgiftshantering och GDPR

Den nya dataskyddslagstiftningen (även kallad GDPR) gäller från den 25:e maj 2018. För att medlem ska känna sig trygg behöver du som är förtroendevald i Vårdförbundet gå vår utbildning om hur vi hanterar personuppgifter.

Utbildningen "Så här hanterar vi personuppgifter i Vårdförbundet" består av två avsnitt på 30 min var. Våra webbutbildningar hittar du i "Aktiviteter och utbildningar".