2019 års utbildningar för förtroendevalda

Kunskap är en grundförutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats. På våra utbildningsdagar träffar du andra förtroendevalda, byter erfarenheter och får inspiration och kraft.

Alla nya förtroendevalda i Vårdförbundet erbjuds en certifierad utbildning som består av tre delar; introduktion (en dag), grundutbildning (tre dagar) och temautbildningar. Utbildningen ger dig kunskap om Vårdförbundet och förutsättningar för att du ska kunna utföra ditt uppdrag.

Facklig grundutbildning dag 1 - introduktionsdag

Utbildningen omfattar 1 dag och ges 17 januari, 3 april, 3 september och 22 oktober.

Facklig grundutbildning dag 2-4

Utbildningen omfattar 3 dagar och genomförs tisdag-torsdag. Utbildningen ges i Uppsala vecka 11, 37 och 46, samt i Stockholm vecka 7, 15, 42 och 49. Vecka 20 har utbildningen form av internat med övernattningar. Utbildningen sker i nationell regi, med förtroendevalda från mellansverige.

Du anmäler dig till det tillfälle som passar dig bäst. Utbildningen bygger på att du har deltagit på Facklig grundutbildning dag 1, engagerat dig i anvisade egenstudier och att du medverkar i samtliga övningar samtliga dagar.

Facklig temautbildning

Alla förtroendevalda är välkomna till alla temautbildningar. Inga förkunskaper krävs. Observera att två utbildningar ges två gånger under året.

  • 31 januari – Hälsosamma arbetstider
  • 21 februari – Samverkan och medbestämmandelagen MBL
  • 8 maj – Arbetsmiljö, min roll som skyddsombud
  • 25 september  - Arbetsmiljö, min roll som skyddsombud ÄNDRAT DATUM!
  • 5 november – Lön
  • 12 december - Samverkan och medbestämmandelagen MBL

Anmälan till utbildningarna ovan sker via ”Aktiviteter och utbildningar”. Du kan redan nu anmäla dig till majoriteten av utbildningarna. Sök ledigt med lön för facklig utbildning.

Vi reserverar oss för att datum och/eller innehåll kan komma att ändras, vi har aktuell information här.

Varmt välkommen!

Webbutbildning om personuppgiftshantering och GDPR

Den nya dataskyddslagstiftningen (även kallad GDPR) gäller från den 25:e maj 2018. För att medlem ska känna sig trygg behöver du som är förtroendevald i Vårdförbundet gå vår utbildning om hur vi hanterar personuppgifter.

Utbildningen "Så här hanterar vi personuppgifter i Vårdförbundet" består av två avsnitt på 30 min var. Våra webbutbildningar hittar du i "Aktiviteter och utbildningar".