Valberedningens förslag

Här är valberedningens förslag till ny styrelse och kongressledamöter i avdelning Uppsala.

Avdelningsordförande

Kristian Hjertén

Vice ordförande

Anna Åström

Styrelseledamöter

Ida Persson

Karin Lindblom

Rebecca Sedin

Sara Bäckstöm

Sofia Lindstöm

Kongressombud

Anna Åström

Ida Persson

Kristian Hjertén

Magnus Grabski

Sofia Lindstöm