Inkomna nomineringar till årsmötet 2020

Här presenteras löpande vilka som har blivit nominerade till årsmötet.

Nominerade till ordförande

Sofia Lindström (Personlig presentation)

Nominerade till vice ordförande

Kristian Hjertén

Anna Åström (Personlig presentation)

Nominerade till styrelseledamot

Sara Bäckström (Personlig presentation)

Mahtia Adinda (Personlig presentation)

Jenny Johansson