Nominera till Uppsalas årsmöte 2019

På årsmötet behöver vi göra några fyllnadsval. Nu kan du lämna nomineringar till uppdrag i valberedningen.

Det är inte längre möjligt att lämna kandidater till styrelsen via webbplatsen, men vi tar fortfarande emot förslag till ledamöter i valberedningen.

Valberedningens förslag till fyllnadsval av styrelseledamöter finns här. Det är fortfarande möjligt att föreslå kandidater till styrelsen under själva årsmötet, fram tills att val förrättas.

Nomineringar till uppdrag i valberedningen kommer inte beredas, utan de föreslagna kandidaterna presenteras här på webbplatsen och på årsmötet 8 oktober.

Att tänka på:
• Endast medlemmar kan nomineras till uppdragen.
• Endast medlemmar kan nominera.
• Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
• Mandatperioden för uppdraget är från årsmötet 8 oktober 2019 till 15 oktober 2021.

Du kan via webben nominera ledamöter till valberedningen fram till 20 september 2019.

Redan inkomna nomineringar hittar du här.

Ytterligare information om årsmötet finns här.

Uppdragsbeskrivningar

Uppdrag som styrelseledamot

Uppdrag i lokal valberedning

Har du frågor är du välkommen att kontakta valberedningen.

Välkommen med din nominering!

Nominera till Uppsalas årsmöte 2019

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Den nominerade är medlem, tillfrågad och införstådd med vad uppdraget innebär

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkänner hantering Personuppgifter