Nominera till Uppsalas årsmöte 2019

På årsmötet behöver vi göra några fyllnadsval. Nu kan du lämna nomineringar till uppdrag i styrelsen och i valberedningen.

Valberedningen kommer intervjua nominerade till uppdrag i styrelsen löpande.

Nomineringar till uppdrag i valberedningen kommer inte beredas, utan de föreslagna kandidaterna presenteras här på webbplatsen.

Att tänka på:
• Endast medlemmar kan nomineras till uppdragen.
• Endast medlemmar kan nominera.
• Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
• Mandatperioden för uppdraget är från årsmötet 8 oktober 2019 till 15 oktober 2021.

Du kan nominera ledamöter i styrelsen fram till 31 maj 2019.

Du kan nominera ledamöter till valberedningen fram till 10 september 2019.

Det är inte möjligt att nominera samma person både till uppdrag som styrelseledamot och som ledamot i valberedningen.

Redan inkomna nomineringar hittar du här.

Ytterligare information om årsmötet kommer att läggas ut på webben framöver. 

Uppdragsbeskrivningar

Uppdrag som styrelseledamot

Uppdrag i lokal valberedning

Har du frågor är du välkommen att kontakta valberedningen.

Välkommen med din nominering!

Nominera till Uppsalas årsmöte 2019

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Den nominerade är medlem, tillfrågad och införstådd med vad uppdraget innebär

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkänner hantering Personuppgifter