Valberedningen berättar

Fem händer, armar, hand, arm, hålla, tillsammans, kedja, samarbete, klocka, teamwork, team, gräs, gemensamt, gemenskap, laganda, lagkänsla

Vi är Uppsalas valberedning och vi har arbetat kontinuerligt i några år tillsammans för att hitta och presentera personer som kan göra en bra insats för våra medlemmar som styrelseledamöter.

Valberedningens uppgift är att förbereda val av avdelningsstyrelse och kongressombud. Det är dessa val som vi förbereder och lämnar förslag inför årsmötet. Valberedare väljs också av årsmötet, men det valet förbereds inte av oss i valberedningen.

Hur vi ska utföra vårt uppdrag beskrivs i Vårdförbundets demokratihandbok. Valberedningens uppdrag finns tydligt beskrivet i Vårdförbundets stadga.

Några av oss har varit valberedare tidigare och har förmedlat erfarenheter till dem som är nya. Vi har även fått råd, stöd och utbildning av centralt fackliga representanter.

Vi började med att lägga upp en plan för hur ofta vi skulle träffas och planera verksamheten. Under åren som har gått har vi haft kontakt med och intervjuat sittande och nominerade styrelseledamöter.

Exempel på frågor vi ställt i intervjuerna:
Arbetslivserfarenhet? Erfarenhet från olika styrelseuppdrag? Vilka är de tre viktigaste fackliga frågorna för dig?

Alla medlemmar har inför årsmötet haft möjlighet på webben nominera sig själva eller någon annan till uppdragen. Alla nominerade uppmanas att skriva en personlig presentation, så att du som medlem ska kunna bilda dig en uppfattning om de nominerade innan extra årsmötet.

Som valberedare har vi möjlighet att uppmärksamma de utmaningar vi ser och påverka resultatet.

Vi vill bli fler, känner du någon som skulle passa för uppdraget, kanske du själv? Läs mer om uppdraget här, nomineringar till valberedningen kan lämnas till 10 september.

Hoppas att vi ses på årsmötet! Kom och gör din röst hörd!

Valberedningen avdelning Uppsala
Marie-Louise Aarflot, Gun Andersson, Emma Ivarsson och Lillemor Jansson