Temautbildning om arbetsmiljö 18 september

En ljushårig ambulanssjuksköterska mäter pulsen på en patient. Patienten ligger på en bår inne i en ambulans.

Alla förtroendevalda i länet är välkomna på utbildningsdag 18 september. Din uppgift som skyddsombud är att företräda dina kollegor i arbetsmiljöfrågor och se till att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Den här temautbildningen ger dig som är skyddsombud fördjupad kunskap om din arbetsmiljö och verktyg till ett systematiskt arbetsmiljöarbete så att ni tillsammans på arbetsplatsen kan nå era gemensamma mål för ett hållbart yrkesliv.

Anmälan och mer information

Du hittar mer information och anmäler dig i portalen Aktiviteter och utbildningar. Antalet platser är begränsat, anmäl dig gärna idag!

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Ledighet med lön söker du hos din närmsta chef så snart du anmält dig.

Förberedelse

Så snart du har anmält dig till temautbildningen ska du genomföra webbutbildningen "Vår arbetsmiljö" som du hittar under Webbutbildningar i Aktiviteter och utbildningar. I webbutbildningen får du kunskap som du behöver inför temautbildningen och som du sedan kommer att ha nytta av framöver i din roll som skyddsombud. Utbildningen tar ca 90 minuter.

Välkommen!

/Avdelningsstyrelsen