Temautbildning för dig som är förtroendevald - hälsosamma arbetstider

Du som är förtroendevald i Uppsala län är välkommen på utbildningsdag 17 april 2018. Inga förkunskaper krävs.

Vårdförbundet arbetar för ett hållbart yrkesliv med hälsosamma arbetstider. Den här temautbildningen ger dig som är förtroendevald verktyg och fördjupad kunskap om hur du tillsammans med medlemmarna och chefen på arbetsplatsen kan nå era gemensamma mål.

Program för dagen

  • Arbetstidslag (1982:673)
  • AFS 2015:4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna
  • Stress och patientsäkerhet
  • Centrala och lokala kollektivavtal
  • Skyddsombudets roll

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Ledighet med lön söker du omgående hos din närmsta chef, så snart du anmält dig till utbildningen.

Anmälan och mer information

Före utbildningsdagen förbereder du dig med en webbaserad utbildning på ungefär 60 minuter, mer information får du när du anmäler dig.

Du hittar mer information och anmäler dig i portalen Aktiviteter och utbildningar. Antalet platser är begränsat, anmäl dig gärna idag!

Varmt välkommen önskar styrelsen för Vårdförbundet i Uppsala län