Summering årsmöte Uppsala 2020

Först av allt vill vi tacka alla som på något sätt engagerade sig och deltog! Årsmötet valde en ny ordförande, ny vice ordförande och tre nya ledamöter.

Den 3-4 november träffas den nya styrelsen för första gången och känner på den nya formationen samt lägger upp en plan för nästa års verksamhet.

Här kan du se den nya styrelsen! 

 

Motioner, arvode och 2021
Motionerna som inkom avslogs, men de kommer att påverka styrelsens arbete ändå. Till exempel så har vi redan börjat att se över hur vi kan utveckla styrelsens arbetssätt för att ge alla ledamöter bättre förutsättningar till inflytande. Motionen som behandlade samverkan kommer påverka vår verksamhetsplanering där vi fortsatt kommer att prioritera att stärka våra förtroendevalda, se till att vi har representation i alla samverkansgrupper samt att efterlevnaden av samverkansavtalet fungerar.

Årsmötet beslutade också om fördelning av arvode till styrelsen enligt valberedningens förslag.

Avtackningarna blev ju minst sagt speciella i år. Vi hade en gemensam lunch för att tacka av våra avgående ledamöter Johan Bäckander och Suzanne Zetterberg innan själva årsmötet. Tyvärr kunde inte Suzanne delta. Avtackningen av vår ordförande blev helt inställd på grund av striktare lokala restriktioner i Uppsala län. Mycket snöpligt.

Inför 2021 siktar vi på att ha en verksamhet som är anpassad för att klara av fortsatt pandemiläge men ändå ge mesta möjliga stöd till förtroendevald på arbetsplats. Vi tar med oss erfarenheterna från årets digitala årsmöte till nästa år för att få ett ännu bättre och än mer demokratiskt möte nästa höst.

Vid årsmötet 2021 börjar en ny mandatperiod som sträcker sig fram till 2025, det innebär att hela styrelsen ska väljas om och även ny valberedning och kongressombud ska väljas. Du som medlem kan redan nu fundera på vilka medlemmar du skulle vilja se representera dig kommande mandatperiod. För nuvarande valberedning kommer detta innebära en stor insats under våren, hör gärna av dig till valberedningen och dela med dig av dina tankar.

Vårdförbundet avdelning Uppsala