Sänkt veckoarbetstid för sjuksköterskor inom ambulanssjukvård Akademiska sjukhuset

Två sjuksköterskor inom ambulans pratar i förgrunden med ett barn, i bakgrunden ser vi en ambulans

Vårdförbundet har tecknat ett lokalt kollektivavtal med Region Uppsala som reglerar villkor för ambulanssjuksköterskor på Akademiska sjukhuset.

Avtalet innebär sänkt veckoarbetstid vilket ger större möjligheter till återhämtning, samt högre ersättningar för arbete på obekväm arbetstid. Avtalet ger också bättre möjligheter att planera in utbildningar för medarbetare.

- Vårdförbundets ingång i denna förhandling var att säkra hälsosamma arbetstider där våra medlemmar får mer tid för återhämtning. Att underlätta planeringen av kompetensutvecklingen har också varit en viktig faktor i avtalet, samt att säkra att våra medlemmar får samma ersättningar för arbete på obekväm arbetstid som övriga grupper på sjukhuset, säger Kristina Lundmark, ordförande för Vårdförbundet Uppsala.

Vi vill tacka de förtroendevalda inom ambulanssjukvården som varit delaktiga vid förhandlingarna, för ert engagemang och den snabba respons vi fått på förhandlingsförslag. Det bidraget har varit vägledande för styrelsen i arbetet med det nya avtalet, vilket vi är tacksamma för.

Kort om avtalet

  • Veckoarbetstid 34,33 timmar per vecka om man arbetar dag och natt.
  • Höjt OB.
  • Timbank om +15/-10 timmar.
  • Ersättning för förskjuten arbetstid utgård endast om det görs inom 24 timmar från det att nya turen ska påbörjas.
  • Sommarpassen kvarstår, ersättningen höjs till 600 kr/månad.
  • Möjlighet att vila på natten om arbetet så tillåter.
  • Uppföljning av avtalet ska ske årligen.

Avtalet ska vara implementerat i sin helhet senast 1 april 2018. Nedan finns det kompletta avtalet med tillhörande bilagor, läs det gärna! Har du frågor skriv till info.uppsala@vardforbundet.se eller ring Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.

/Avdelningsstyrelsen