Minskade fackliga resurser

Alla sjuksköterskor med specialistutbildning behövs nu i intensivvården.

Vi har flera av dessa i vår lokala avdelningsstyrelse och de ställer sig till nu till arbetsgivarens förfogande i olika grad.

Detta medför att vi har en kraftigt reducerad styrka under en period framöver.

För att du som medlem eller förtroendevald ändå ska kunna få kontakt och hjälp ber vi att du i första hand läser den FAQ som Vårdförbundet tagit fram och som uppdateras löpande. I andra hand ringer du Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 så att ditt ärende tas emot och registreras. Vi kommer att bevaka alla inkommande ärenden och ta kontakt.

Arbetsgivarna har informationsansvaret avseende hygienrutiner, skyddsutrustning med mera, och just nu kan informationen förändras dagligen. För att du därför ska få uppdaterad och korrekt information om du har sådana frågor ber vi dig kontakta din chef.

/Avdelningsstyrelsen

Socialstyrelsens samlingssida med råd och stöd

Folkhälsomyndighetens samlade information

Krisinformation.se Här finns bland annat information på flera språk.