Ledighet och semester i jul och nyår

Vad gäller om arbetsgivaren vill att du avstår din beviljade semester? Är det ofrivilligt - kontakta Vårdförbundet!

Kontakta Vårdförbundet om du ofrivilligt får din semester återkallad

Du som fått semester beviljad och blir tillfrågad om du kan tänka dig att avstå den: det är i så fall helt frivilligt. Inga andra regler gäller!

Om det däremot inte är frivilligt och din redan beviljade, men ej påbörjade, semester återkallas så bör du höra av dig till Vårdförbundet snarast, arbetsgivaren är i det fallet skyldig att förhandla med oss.

Föräldraledighet kan arbetsgivaren inte återkalla.

Du behöver inte vara tillgänglig under din ledighet

Du har ingen skyldighet att vara tillgänglig på något sätt under din lediga tid. Vila och återhämtning är av största vikt och inget som en ekonomisk ersättning kan kompensera, vi vet att våra medlemmar är lojala mot både kollegor och patienter, men genom att prioritera din egen hälsa är du långsiktigt lojal. Något som är än viktigare i dessa tider när vi inte vet hur länge arbetsbelastningen kommer att vara högre.