Information 5 februari om centrala förhandlingar mellan Vårdförbundet och SKL

Välkommen till ett informationsmöte om de pågående centrala förhandlingarna mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting.

Vårdförbundet går in i förhandlingar med Sveriges kommuner och landsting, SKL, med tydligt uppdrag från våra medlemmar. Löneglastaket måste spräckas och villkoren i vården måste bli både jämställda och hälsosamma. För att lösa bemanningskrisen måste arbetsgivare i den offentligt finansierade vården ge SKL mandat att gå oss till mötes.

Läs gärna mer om Vårdförbundets yrkande och argument här, och om hur du som medlem kan engagera dig.

Datum och tid

5 februari, vi börjar 17:30.

Plats

Rosénsalen ingång 95/96, Akademiska sjukhuset.

Anmälan

Antalet platser är begränsat, sista anmälningsdag 1 februari. Här anmäler du dig till mötet.

Varmt välkommen!