Aktuellt om semestern i Uppsala

Sommar och semester även i år... För många av oss är semesterplanering även i en tid utan pandemi, en tid av frågetecken, oro, ovisshet och frustration men i år är det kanske extra svårt... Hur tänker arbetsgivaren och vad tycker Vårdförbundet?

Vårdförbundets utgångspunkt i Uppsala är att semester ska ges 4 veckor sammanhängande under perioden juni-augusti. Vårdförbundets medlemmar behöver återhämtning och vila för att orka med det som kommer, oavsett om det är en andra våg av corona eller vård som fått skjutas upp som ska hanteras. 

Eventuella ersättningar för extrapass eller för att senarelägga sin semester blir i så fall ensidiga arbetsgivarbeslut som enligt arbetsgivaren sker på helt frivillig basis. Sker det på din arbetsplats får du gärna höra av dig, exempelvis om du upplever att det sker med påtryckning från arbetsgivaren.

Det är viktigt att du som funderar på att senarelägga din semester, noga läser igenom det avtal du tecknar med arbetsgivaren och att det finns påskrivet innan ändringen ni är överens om genomförs. Det är särskilt viktigt att ni är överens om, skriftligt, när din huvudsemester ska tas ut. Tänk också på att du har möjlighet att själv förhandla med arbetsgivaren om andra villkor.

 

Läs mer om sommarsemestern - vilka regler gäller och hur kan Vårdförbundet och jag själv påverka?

Var rädd om dig - Du är viktig!