Aktuellt i Uppsala

 • Medlemsutbildning med frukost 14 oktober

  Välkommen på en medlemsutbildning om dina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet.

 • Temautbildning för förtroendevalda 13 september

  Välkommen till en utbildningsdag för alla förtroendevalda i länet. På förmiddagen är det ett utbildningspass om e-hälsa. Passet leds av förbundsombudsman David Liljequist.

 • En äldre kvinna och en liten flicka planterar växter i ett land.

  Du som är privat anställd - få koll på din tjänstepension ITP

  Vårdförbundet bjuder in dig med utbildning som sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska inom privat sektor och har tjänstepensionen ITP till ett seminarium som hjälper dig att fatta trygga och välgrundade beslut kring din pension.

 • Omplantering av små plantor. Plantorna planteras i lerkrukor. I bakgrunden syns en ljusgrön vattenkanna i plåt.

  Välkommen på pensionsinformation 7 september - aktiviteten är fulltecknad!

  Vårdförbundet bjuder in dig till ett seminarium som hjälper dig att fatta trygga och välgrundade beslut kring din pension. Seminariet riktar sig till dig som arbetar eller har arbetat inom regionen eller någon av länets kommuner.

 • Uppdragets mandattid löper ut, dags för omval!

  Ditt uppdrag som förtroendevald på arbetsplats går ut 2017-10-15. Det gäller uppdrag på arbetsplats såväl som förtroendeuppdrag på förvaltningsnivå, verksamhetsområde eller central samverkan.

 • Porträtt av två av 2017 års stipendiater, Ann-Sofie Brosché och Caroline Andrén.

  Årets stipendiater

  2017 års stipendium för C- respektive D-uppsats har delats ut. Bilden visar två av 2017 års stipendiater, Ann-Sofie Brosché och Caroline Andrén.

 • Fotograf Carin Olsson. Porträtt av Christina Stielli, i bakgrunden en rad med gröna träd och en gata.

  Arbetsglädje? Ja tack!

  Välkommen till en inspirerande medlemsföreläsning med Christina Stielli om kommunikation, medarbetarskap och arbetsglädje.

 • Kvist med en mogen röd jordgubbe och en omogen ljusgrön jordgubbe

  Välkommen på en familjeutflykt!

  Du som är medlem, ta med din närmaste familj på en tågutflykt med Lennakatten 26 augusti. Vi har idag den 31 juli inga platser kvar och ca 16 reserver, vill du kan du kan anmäla dig som reserv till maria.back@vardforbundet.se!

 • Resultat från löneöversyn 2017

  Här redovisar vi löpande det procentpåslag som våra medlemmar fått under vårens löneöversyn i kommuner och i Region Uppsala.

 • Chefsmöte om kommunikation

  En lyckad dag om personcentrerad kommunikation

  Den 16 maj bjöd avdelningarna Gotland, Södermanland, Uppsala och Stockholm in chefer till en heldag som handlade om Personcentrerad kommunikation, som hölls av Ulrika Antonsson från Sensus som är utbildad kommunikatör och certifierad coach.