Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Kallelse till SOS Alarms webbårsmöte 2019 - Val av styrelse

Styrelsen för SOS Alarm kallar dig som medlem till årsmöte på webben mellan 27 augusti - 3 september 2019. Årets viktigaste möte är årsmötet och för att så många som möjligt ska kunna delta och påverka kommer årsmötet vara helt digitalt.

Vad ska årsmötet avhandla?

Det är fyllnadsval av ledamöter till SOS Alarms styrelse.

Mötespresidiet

Gunilla George (ordförande för avdelning Stockholm), hjälper oss att genomföra vårt årsmöte. Hon kommer som årsmötesordförande att vara en fortlöpande granskare av processerna. Kerstin Nordberg (administratör Enhet Öst) är mötessekreterare för att upprätta ett årsmötesprotokoll.

Vi har två medlemmar som justerar protokollet:
Britta Reau (SOS Alarm Östersund)
Emma Ekman (SOS Alarm Östersund)

Har du frågor eller synpunkter gällande ovan nämnda funktioner, så ber vi dig ta kontakt med Gunilla George senast den 20 augusti. Under pågående webbårsmöte kommer det inte finnas möjlighet att påverka detta.

Nomineringar till styrelsen

Här presenterar vi nomineringarna till SOS Alarms styrelse.

Styrelseledamot

Conny Blom (SOS Alarm Örebro)
Susanne Lindgren (SOS Alarm Falun)
Annika Trulsson (SOS Alarm Göteborg)

Uppdragen sträcker sig till 2021-10-31.

Webbröstning

Val till styrelsen genomförs på webben och omröstningen pågår mellan kl. 12.00 den 27 augusti och kl. 12.00 den 3 september. Alla medlemmar är röstberättigade och vi hoppas så klart att du tar chansen att göra din röst hörd! Din röst är viktig och är anonym. Resultatet kommer att presenteras på årsmötets webbsida.

För att kunna delta i omröstningen måste du ha ett webbkonto på Vårdförbundet. Följ anvisningarna för att skapa ett webbkonto här. Har du ett webbkonto kan du enkelt ändra dina medlemsuppgifter. Har du problem med att skapa ett konto får du gärna kontakta Tina Jacob e-post christina.jacobb@vardforbundet.se.

Tack för ditt engagemang!

Styrelsen SOS Alarm

Eva Lundmark
SOS Alarm Östersund
eva.lundmark@vardforbundet.se

Anne-Louise Magnusson
SOS Alarm Skåne
anne-louise.magnusson@vardforbundet.se

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -