Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information till dig som är medlem i Vårdförbundetsklubben Capio

Det här nyhetsbrevet skickas till alla medlemmar i Vårdförbundet som uppgivit att de har Capio som arbetsgivare och uppgivit en korrekt e-postadress till Vårdförbundet.

Vi i styrelsen vet att många medlemmar inte uppdaterar sina uppgifter och i och med det når vi inte alla våra medlemmar med viktig information. Påminn gärna dina kollegor! Uppdatera dina uppgifter om arbetsgivare och e-postadress genom att logga in på ditt webbkonto eller genom att ringa Vårdförbundet Direkt 0771-420 420.

Förtroendevald tillika skyddsombud

Vi i styrelsen i Vårdförbundsklubben Capio är beroende av en god kontakt med våra förtroendevalda/skyddsombud. På många arbetsplatser har inte medlemmarna utsett någon förtroendevald som också är skyddsombud. Vår uppmaning är; GÖR DET! Vi ger gärna mer information om vad uppdraget innebär, ta kontakt med oss för mer information eller kontakta den lokala avdelningen där du bor! Vi har i september haft två utbildningsdagar i Göteborg för förtroendevalda/skyddsombud och vi kommer att arrangera två nya i vår i Stockholm.

Avstämning löneöversyn

Det är dags för avstämning efter årets löneöversyn. Tidigare år har avstämningen inte varit så specifik och vi har haft svårt att läsa ut något från den. I år har vi förhoppningen om att den ska bli tydligare. Vi återkommer med information till alla förtroendevalda när avstämningarna är avslutade.

På S:t Göran arbetar Caspar och Micaela med årets löneprocess. Där gäller avtal AB, inte kollektivavtal E, som de flesta övriga verksamheter i Capio omfattas av. På S:t Göran har LOK:en antagits (lokalt kollektivavtal) som Vårdförbundet arbetat fram och är eniga med arbetsgivaren om. I nuläget informerar ledningen verksamhetschefer om avtalet. Lönerna för 2019 ska rapporteras till HR den 8 november och betalas ut med lönen den 20 december. Nu bör även arbetet med att gå igenom definitionen för särskilt yrkesskickliga ha påbörjats på kliniknivå.

Nominera till klubbens styrelse

Klubbens styrelse behöver växa! I början av nästa år planerar vi åter ett webbaserat årsmöte och till dess behöver vi få in nomineringar på personer som är intresserade av att sitta i styrelsen. För att vara styrelsemedlem behöver man vara förtroendevald på sin arbetsplats. Styrelsemöten har vi 3-4 per termin. Mötena är ca 60 minuter långa och är oftast via Skype. Inga särskilda förkunskaper behövs men du behöver vara förtroendevald på arbetsplats. Fundera på om du eller någon annan passar för uppdraget. Vi återkommer när det är dags att skicka in nomineringarna.

Idag består styrelsen av:

Linda Linné, ordförande, distriktssköterska, arbetar på BVC Berga i Linköping.

Caspar Lindgren, vice ordförande, sjuksköterska, arbetar 100% facklig tid på S:t Görans sjukhus.

Micaela Kvammen, ledamot, operationssjuksköterska, arbetar på S:t Görans sjukhus.

Kelley Lindvall, ledamot, distriktssköterska, arbetar på BVC Mölndal.

Vi ser gärna en blandning av olika yrkeskategorier och arbetsplatser i styrelsen! Vi har också behov av förtroendevalda som vill jobba på facklig tid i Capio gentemot våra medlemmar.

Vid frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss via e-post till antingen linda.linne@vardforbundet.se eller caspar.lindgren@vardforbundet.se.

Vårdförbundsklubben Capio

Ändra dina uppgifter

Vi behöver ha rätt kontaktuppifter och veta vilken roll och arbetsplats du har för att kunna nå dig med rätt information och organisera vårt arbete på bästa sätt. Du uppdaterar dina uppgifter enkelt själv via webben. Du kan även ringa Vårdförbundet Direkt.

Se och ändra dina uppgifter här
Juristförsäkring

Nu kan du som medlem teckna en juristförsäkring via Folksam för endast 30 kr/månad (25 kr/månad för studentmedlemmar). Försäkringen omfattar bland annat 15 timmars juridisk rådgivning per år för dig och hela ditt hushåll.

Ta reda på mer
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -