Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Villkor vid vaccinationsarbete

Vaccineringskampanjen rullar på men styrs ju som vi alla är medvetna om av tillgången på vaccin. Frågorna blir många både runt tillgång, vilka vaccin som är bra och förutsättningar för att ge vaccinet. Att informationen dessutom växlar från dag till dag underlättar inte.

 

Vad gäller just nu? 

Att vaccinera är något vår primärvård är vana vid och har bra kunskap om men denna kampanj är faktiskt inte riktigt som andra vaccineringar. Vi ska nu vaccinera betydligt fler personer, det måste övervakas efter vaccinering och det ska dessutom undvikas trängsel i samband med vaccineringen. Lägg dessutom till  att informationen dessutom växlar från dag till dag, vilket gör det än mer svårhanterat. 

 

Vårdförbundet Centra Arena är med och påverkar på olika sätt och hittills har vi som exempel åstadkommit följande:

  • Alla verksamheter som skall vaccinera ska göra en särskild skyddsrond för att vaccineringarna ska ske så säkert som möjligt utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, b.la ingår bemanning. På denna skyddsrond ska ett lokalt skyddsombud delta för att säkerställa att rätt saker tas med och inget missas. Vi centrala skyddsombud finns naturligtvis också att fråga men det lokala perspektivet är viktigt.

 

  • SLSO har sagt i våra samtal att vaccineringen ska ske på ett sådant sätt att ordinarie verksamhet blir så lite drabbat som möjligt. Om vaccineringen trycker undan dina ordinarie arbetsuppgifter så är det din chef som ska berätta för dig hur du ska prioritera och vilka arbetsuppgifter du inte ska göra. Det är inte du som ska göra den prioriteringen och du ska inte heller bara jobba hårdare för att hinna med allt. Om du märker att detta inte fungerar på din arbetsplats så hör av dig till oss på centra Arena.

 

  • Att delta i vaccineringskampanjen ska vara frivilligt men arbetsgivaren har rätt att beordra övertid om det krävs och SLSO har sagt att beordring endast kommer användas när inga andra möjligheter finns. Beordring, ska ske i nära anslutning av ordinarie arbete och får enligt vår uppfattning inte schemaläggas.

 

  • Vi har haft samtal med SLSO om ersättning om/när man arbetar övertid med vaccinering och SLSO har tagit ett arbetsgivarbeslut att ge extra ersättning utöver övertidsersättningen enligt vårt avtal (AB17). Denna extra ersättning är ob tillägg för helg el kvällsarbete och kvalificerad övertid ska ges från första timmen.

 

  • Från och med 1 maj 2021 kommer också en extraersättning/arbetspass ges beroende på om arbetet är på vardagskväll el helg (800 respektive 1600 kr).Vårdförbundet hade velat ha en något högre ersättning och även att extraersättningen skulle ges from 1 mars 2021  istället för 1 maj 2021 som beslutet är nu. Prata med din chef om att få extrapassersättningen utöver kvalificerad övertid om du arbetar utanför ordinarie arbetstid med vaccinering.

 

Vi vill också påminna dig om de två extra återhämtningsdagarna SLSO har tagit beslut om att erbjuda alla anställda. Läs mer på Insidan om detta och fråga din chef om något är oklart.

 

Fler ger mer!

Vårdförbundet har som facklig organisation stora möjligheter att påverka i både stora och små frågor som rör dig, ditt yrke och hur du har det på jobbet. För att utnyttja dessa möjligheter behövs engagerade medlemmar och avgörande i många frågor är också att det finns förtroendevalda.

Har du ingen förtroendevald på din arbetsplats kan du riskera att missa både information och påverkansmöjlighet. Kanske är det du som vill lyfta frågorna vidare från fikarummet? Du kan läsa om vad uppdraget innebär och hur man väljer förtroendevald längst ner i brevet. 

 

Hälsningar 
Vi förtroendevalda på Centra Arena
Kontrakt oss! vardforbundet.slso@sll.se

 

Du har fått detta mejl då det är SLSO som är angett som din arbetsgivare i Vårdförbundets medlemsregister. Skulle detta inte stämma, kan du logga in och enkelt ändra dina medlemsuppgifter. 

Hur utses förtroendevald/skyddsombud på arbetsplatsen?
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -