Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Till medlemmar på PMI Karolinska

Som vi tidigare berättat, har vi bett om Arbetsmiljöverkets ställningstagande till den schemalagda övertiden som arbetsgivaren Karolinska använder sig av och som vi anser är olaglig. Vi har ännu inte fått återkoppling av Arbetsmiljöverket. Vi lämnade också in en tvisteframställan i mellandagarna gällande processen med den schemalagda övertiden, om hur det egentligen gick till och där Vårdförbundets förtroendevalda/skyddsombud helt förbigicks. Förhandling i den frågan sker senare i januari.

Vårdförbundet kallades till förhandling med arbetsgivaren Karolinska efter jul, med anledning av att Region Stockholm aktiverade krislägesavtalet (KLA) och bemanningssituationen på PMI, IVA. Förhandlingen drog ut på tiden eftersom förutsättningar och scenarion förändrades längs vägen. 

Utökad veckoarbetstid var det arbetsgivaren initialt ville ha oss med på. Det har vi sagt nej till tidigare och det sa vi nej till nu också. Vid behov av ökad veckoarbetstid finns KLA som ett formaliserat sätt att göra det på och det står sedan den 23/12, arbetsgivaren fritt att börja anvisa personer att arbeta enligt KLA. Här har vi haft långa diskussioner bland annat kring hur arbetsgivaren kan göra för att det inte ska bli som i våras utan t.ex. anvisning på kortare perioder, schemalagd vila, normal tillgänglighet under icke-schemalagd tid, minimalt eller ingen särskild nödfallsövertid, screening av stress/ohälsa och individuella bedömningar inför anvisning.

I slutet av förhandlingen beskriver arbetsgivaren för oss att de i dagsläget inte har behov av KLA utan ska ta bort schemalagda övertidspass. Vi påpekar och konstaterar då att våra vanliga avtal och lagar med ordinarie veckoarbetstid gäller. 

Om arbetsgivaren börjar anvisa enligt KLA är vi överens om att KLA ska hanteras individanpassat gällande arbetstid och anvisningsperiod samt att det ska skapas tydliga rutiner för systematiska uppföljningssamtal för medarbetare och chefer. 

Alltså, så länge inte anvisningar enligt KLA sker så gäller vanlig veckoarbetstid och övertid på sedvanliga premisser. Prata med din chef och kräv att dina schemalagda övertidspass plockas bort. Hör av dig till Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 om detta inte sker.

 

HÄLSNINGAR
Vårdförbundet avdelning Stockholm

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -