Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se

Här kommer en hälsning och lite information från oss på Centra Arena. Vi som jobbar här är förtroendevalda med fackligtid för Vårdförbundets medlemmar inom SLSO.

 

Du får detta mejl då du har angivit SLSO som arbetsgivare i Vårdförbundets medlemsregister.  Skulle detta inte stämma, kan du logga in och ändra dina medlemsuppgifter på Vårdförbundets hemsida.

Riktlinjer, arbetsmiljö och Corona

Vårt arbete har, säkert precis som ditt, under senaste året präglats av Corona och Covid-19. Vårt fokus har legat på att få arbetsgivaren att inte glömma arbetsmiljön, både den fysiska och psykiska, under pågående pandemi.

Vi försöker efter förmåga hålla oss uppdaterade hur SLSO olika verksamheter klarar sig i denna pandemi. Vi får god hjälp av våra lokala förtroendevalda; genom information från dem har vi kunnat lyfta och direkt påverka hantering av bland annat skyddsutrustning och riktlinjer kring gravida medarbetare relaterat till covid-19. Om du är gravid ska arbetsgivaren säkerställa att du inte riskerar att komma i kontakt med patienter som har eller misstänks ha covid-19. Din chef och du ska tillsammans göra en risk och konsekvensbedömning utifrån din situation. Vid behov kan du behöva få andra arbetsuppgifter. Detta är bestämt av SLSO och ska gälla oavsett hur bemanningen ser ut. Riktlinjer finns, prata med din närmsta chef om du är gravid och kontakta oss om du inte får hjälp.

Vårdförbundet Centra Arena har även under julhelgerna stoppat arbetsgivaren från att dra in semester. Vi ser nu tyvärr att likande insatser kan behövas framöver. Då är det viktigt, både för oss och dig, att lokalt förtroendevalda finns. Den personen fungerar som länk och underlättar kommunikation åt båda hållen. Hör av dig till oss om ni behöver hjälp med att välja en förtroendevald.

Vårdförbundet centralt påverkar arbetsgivaren både via samverkan med SLSO:s ledning, skyddskommitté och arbetsmiljöutskott men också genom inofficiella samtal. Bland annat det vi initierat med SLSO vaccinsamordnare. Detta för att ha en möjlighet att påverka innan förslag till beslut fattas. Vårdförbundet kräver att respektive enhetschef tar ansvar för sin personal och deras arbetsmiljö och vi vill säkerställa att övertiden som kommer behöva arbetas, för att möjliggöra vaccinering av befolkningen, ska vara frivillig. Vi har gått ihop med Saco kring detta och har fått med arbetsgivaren på att lokala risk och konsekvensanalyser måste göras på varje enhet där vaccin ska ges. Igen, här behövs lokala förtroendevalda som är beredda att ta över det arbetet och påverka på sin arbetsplats.

Framöver ser vi ett behov av att fortsätta bevaka tillvägagångssättet kring just vaccinationerna. Ännu är det inte bestämt hur stor del av massvaccinationen primärvården ska sköta. Det diskuteras också om ordination och i iordningställande av vaccinet ska kunna delegeras. Vårdförbundet ser många potentiella risker med det och vi måste alla vara uppmärksamma på att tillvägagångsättet blir korrekt så ingen råkar illa ut.


Vi går en utmanande vår till mötes och vi behövs mer än någonsin, både lokalt och centralt. Tillsammans är vi Vårdförbundet och tillsammans kan vi påverka, förändra och förbättra.

Vårdförbundet Centra Arena (SLSO)

 

Aktuellt! - Nu kan du nominera till Vårdförbundspriset!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -