Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Vi protesterar mot planerad övertid!

Begäran om ändring

Med stöd av § 19a i Arbetstidslagen lämnade Vårdförbundets skyddsombud igår den 17/12 en framställan till Karolinska Universitetssjukhuset med begäran om ändring av beslutet att schemalägga övertid inom intensivvården. Om arbetsgivaren inte vidtar tillräckliga åtgärder kan framställan komma att lämnas vidare till Arbetsmiljöverket för prövning. Vårdförbundet kan inte se att det är förenligt med lagen att planera övertid på det sätt som Karolinska gör.

Vilka finns kvar i tjänst nästa år?

Pressen på personalen är oerhört stor redan med ordinarie veckoarbetstid. Lagens arbetstidsregler finns för att skydda personalen. Vi ser ökade sjuktal och talar med många som är på och över bristningsgränsen. Vem ska ge vård till de människor som med eller utan covidinfektion behöver intensivvård framöver? Vi befinner oss på ett sluttande plan med stora risker för såväl personalens hälsa som för patientsäkerheten. Att den senare hotas är en ytterligare börda för personalen, som utsätts för en oerhörd psykisk och etisk stress.


Fördelningen av resurser inom intensivvården behöver ses över såväl inom Region Stockholm som inom landet. En snedbelastning idag får konsekvenser för möjligheterna att bemanna på såväl kort som lång sikt. Detta är ett akut problem som måste åtgärdas nu av ansvariga arbetsgivare och styrande politiker.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss! 

 

Medlemsförmåner
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -