Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Att samverka och påverka! Hur och när?

I Sverige utgår arbetarens möjlighet till påverkan från två olika delar. Det är dels den lagreglerade delen som styrs av lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Lag om medbestämmande i arbetslivet

MBL beskriver arbetsgivarens skyldighet att informera och förhandla om kommande beslut i sin verksamhet. Lagen reglerar också rätten att organisera oss i fackliga förbund samt påvisar arbetsgivarens informations- och förhandlingsskyldighet.

MBL är en lag som ett par år efter den skapats på 70-talet, lite slarvigt kallades “tuta och kör-lagen” av många fackförbund. Arbetsgivaren informerade om sitt förslag ena veckan och en tid senare informerade de om sitt beslut och det skapade lätt en känsla av att det inte direkt fanns någon egentlig möjlighet att påverka beslutet.

Den svenska modellen

Den andra möjligheten till påverkan är baserad på ”den svenska modellen”, alltså det faktum att i Sverige har vi en syn att det är bäst att parterna gör upp vad som gäller genom att till exempel teckna kollektivavtal. Detta utan att politiker ”lägger sig i” och reglerar förutsättningarna på arbetsmarknaden i form av lagar som till exempel reglerar minimilöner eller annat. När det i stället sker på detta sätt så har ett så kallat samverkansavtal förhandlats fram.

Vad innebär då att samverka?
Lön 2019 – Vad händer i Stockholm?

Här hittar du information och status i löneprocessen för dig som arbetar inom kommun eller region. Årets löneöversyn inom det så kallade HÖK området pågår och har kommit olika långt inom Region Stockholm, kommuner samt bolag.

Läs mer
Tävling

Hur många kostnadsfria månader erbjuder Vårdförbundet nya medlemmar from 1 december?

Var med och tävla!
Löneenkät på väg – uppdatera dina uppgifter

I slutet av november kommer vi att skicka ut en enkät där vi ber dig som arbetar inom region, kommun eller kommunalt bolag att fylla i hur 2019 års lönerevision fungerat och vad resultatet blev för dig. Passa på att uppdatera dina medlemsuppgifter redan idag, så att enkäten kommer fram till dig!

Löneenkät på väg – uppdatera dina uppgifter
OB-ersättning för jul- nyårs- och trettonhelg

Jul, nyår och trettonhelg – vad gäller egentligen rörande OB-ersättningar under de kommande helgerna? Vi har listan!

OB-ersättningar för jul- nyår och trettonhelg
Medlemsaktiviteter

Du kan välja mellan kompetenshöjande föreläsningar eller att träffa kollegor under mer lättsamma former. Läs mer om alla spännande aktiviteter och anmäl dig redan nu!

Kika efter om det finns något som passar dig!
Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond

Bidrag kan sökas av legitimerade sjuksköterskor, som på grund av sjukdom eller av annan orsak är i behov av ekonomiskt stöd. Du kan söka pengar under hela året, men styrelsen sammanträder och fattar beslut vid fyra tillfällen under året, två gånger på våren och två gånger på hösten. För behandling av ansökan vid ordinarie sammanträde under våren 2020 bör ansökan vara inlämnad senast 24 januari och 16 mars 2020. Alla sökande får avslagsbrev alternativt bidrag insatt på kontot ca 9 veckor efter ansökningstidens utgång. Telefonbesked ges ej. Ansökningsblankett finns på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida www.swenurse.se alternativt beställas på telefon 08- 412 24 00.

Mer information om Kamratfonden
På kryss!

Som medlem i Vårdförbundet får du rabatt på kryssningar hos Birka Cruises, Tallink Silja och Viking Line. Rabatterna kan variera mellan bolagen, mellan olika resealternativ och över tid.

Ta reda på mer och boka!
Juristförsäkring

Nu kan du som medlem teckna en juristförsäkring via Folksam för endast 30 kr/månad (25 kr/månad för studentmedlemmar). Försäkringen omfattar bland annat 15 timmars juridisk rådgivning per år för dig och hela ditt hushåll.

Ta reda på mer
Ändra dina uppgifter

Det är viktigt att vi har rätt uppgifter om dig som är medlem. Då kan vi nå dig med aktuell information och du finns med i vår lönestatistik.

Ändra dina uppgifter här
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -