Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej, du som jobbar i Huddinge kommun!

I början på veckan hade vi avstämning av årets löneöversyn i Huddinge kommun. Vi är, som för det mesta, INTE överens om utfallet, vi tycker att mycket mer ska satsas på Vårdförbundets medlemsgrupper. Dock kan vi konstatera att det lönar sig att vara medlem.

 

Avstämningen med Huddinge kommun är genomförd men det satsas inte tillräckligt på Vårdförbundets medlemsgrupper. Utfallet för medlemmar är dock större än för icke-medlemmar och ett större utfall för sjuksköterskor inom äldreomsorgen än inom elevhälsan.

Förra året hade vi synpunkter på hur lönesamtalen genomförts eller inte alls genomförts, framför allt inom elevhälsan. Inför årets lönerevision skulle det bli bättre lovade kommunen. Vi har fått mycket input från er medlemmar inom elevhälsan och många har inte haft något lönesamtal alls, en del har fått reda på en summa men inte haft chans att diskutera eller få en koppling till plus-samtal/prestation.

Det här kunde vi inte låta gå obemärkt förbi utan har begärt att alla skolsköterskor ska ha möjlighet till ett DIALOG-samtal, där det tydligt framgår på vilka grunder lönen sätts och vad som eventuellt kan förändras framåt för att prioriteras högre. Som bevis för att samtalet verkligen genomförs har vi begärt att en mall ska fyllas i av chef och skolsköterska och skickas till HR som redovisar för oss.

Ni behöver inte vara överens om summan, men ett samtal ska genomföras där ni diskuterar lön i relation till bidrag till verksamhetens mål utifrån er uppdragsbeskrivning. Vi har också tydliggjort att vi tycker utfallet för skolsköterskorna är alldeles för lågt. Kommunen har mött oss i kritiken mot lönesamtalen och blir nu tvungna att skjuta fram utbetalning av ny lön till juni, för att hinna göra om och göra rätt utifrån det vi är överens om. Tyvärr drabbar det er medlemmar inom äldreomsorgen, men det blir naturligtvis retroaktivt från den 1 april.

 

Förtroendevald!

Just nu är det extra viktigt att ha en förtroendevald på arbetsplatsen. 

Gå ihop, prata ihop er, ställ samma krav. Den lokala förankringen är så viktig. Vi vet inte vad som händer i höst, i form av en andra våg av covid-19 och allt det innebär för äldreomsorg och elevhälsa. Så vi behöver verkligen stå på oss - tillsammans!

Välja förtroendevald - såhär går det till!

Frågor eller funderingar?

Vi finns för er och ni får gärna kontakta oss.

Reza Mohammadi - sjuksköterska, förtroendevald Huddinge Kommun
Tel. 08-535 374 04 e-post abdolreza.mohammadi@huddinge.se

Emma Jonsson - barnmorska och sjuksköterska, förtroendevald och avdelningsstyrelseledamot.
Tel. 0738-05 76 57 e-post emma.jonsson@vardforbundet.se

 

Var rädd om dig - Du är viktig!

VÅRDFÖRBUNDET

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -