Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information till dig som är förtroendevald på arbetsplats på Karolinska Universitetssjukhuset

Först ett stort tack för ert arbete med löneöversyn 2019. Ni har gjort ett fantastiskt jobb.

Nu är löneavstämningen på sjukhuset klar och avstämningsdatumet är den 7 januari 2020 – bra att hålla i minnet om någon frågar efter datum att anmäla ny lön till t ex Försäkringskassan.

Utfallet för medlemmar blev 2.08%, på HELA vårt avtalsområde (även oorganiserade) blev siffran lägre, nämligen 1,97%. Medlemmar har fått lite mer än oorganiserade, även när det gäller antal och påslag för särskilt yrkesskickliga. Det innebär att Karolinska som högspecialiserat sjukhus värderade medarbetarna lägst i hela regionen när Vårdförbundet ser helheten.

Vi har varit mycket tydliga med att vi anser det förkastligt att arbetsgivaren väljer att sköta en löneöversyn på detta sätt och med så lite pengar i budget. I avtalet som tecknades i våras skapades förutsättningar för att satsa på den medlemsgrupp som är erfaren och viktig för verksamheten. Personer med lång erfarenhet samt bred och djup kunskap skulle med avtalets intentioner kunna göra lönekarriär, utan att byta arbete och därmed skapa luckor och den turbulens som det kan innebära när många slutar. Avtalet ger möjligheter för dem som vågar och vill satsa.

Vad är en satsning? Är det 200 kr mer eller vad kan kallas för satsning? Detta är något som ni kan diskutera med medlemmar på era arbetsplatser? Hur ska vi kunna få till en lönespridning och lönekarriär över tid i våra yrken? Ska alla ha lika eller vågar vi säga att några får sticka iväg lönemässigt för att möjliggöra en lönekarriär för fler?

Vi konstaterade tillsammans med arbetsgivaren att löneöversynen 2020 behöver en bättre struktur och därför kommer ett annat upplägg skapas för en bättre process. Vi har nu påbörjat löneöversynen för 2020, som ännu ej är klar, men målet är att ny lön skall betalas ut med majlönen.

Det är viktigt att alla förtroendevalda håller utkik och deltar när det är dags. Vår ambition är att informera förtroendevald på arbetsplats kontinuerligt. Ungefär en gång i veckan. Vi återkommer med mer information så fort vi är klara men redan nu kan ni påbörja att se över era lönekriterier som kanske behöver justeras/uppdateras?

Vårdförbundet avdelning Stockholm
Vårdförbundet centra Huddinge och Solna

Ändra dina uppgifter

Vi behöver ha rätt kontaktuppifter och veta vilken roll och arbetsplats du har för att kunna nå dig med rätt information och organisera vårt arbete på bästa sätt. Du uppdaterar dina uppgifter enkelt själv via webben. Du kan även ringa Vårdförbundet Direkt.

Se och ändra dina uppgifter här
Webbutbildning om personuppgiftshantering

För att medlem ska känna sig trygg behöver du som är förtroendevald i Vårdförbundet ta del av den utbildning om hur vi hanterar personuppgifter. Utbildningen består av två delar på ca 30 minuter var.

Mer om utbildningen
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -