Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information till dig om löneöverläggning 2019 – Danderyds sjukhus

Hej medlem på Danderyds sjukhus!

Som du vet så blev vårt gemensamma löneavtal HÖK 19 (Huvudöverenskommelsen) klart i våras. Därefter har en LOK (lokalt kollektivavtal) skrivits på med Region Stockholm. Detta avtal beskriver hur arbetsgivaren övergripande ser på införandet av HÖK 19 inom sina verksamheter i regionen. I LOK:en beskrivs tex partsgemensamt (arbetsgivarorganisationen tillsammans med fackförbund) framtagna lönekriterier för särskilt yrkesskickliga.

Efter detta har man haft en lokal dialog här hos oss på Danderyds sjukhus som resulterade i ett överläggningsprotokoll. Det som står i detta protokoll är vad som överenskommits med vår arbetsgivare. Inget annat. Om du har hört något annat och har frågor eller funderingar kontakta din förtroendevald på arbetsplatsen!

Har du ingen förtroendevald på arbetsplatsen så kommer vi som finns på Centra Danderyd gärna och besöker din arbetsplats för att berättar om vikten av att ha en egen förtroendevald! Kontaktuppgifterna till Centrat finner du nedan.

Ta del av överläggningsprotokollet! Processen beskrivs där. Förbered dig själv för ditt lönesamtal!

Vänligen
Vårdförbundet på Danderyds sjukhus

Kontaktuppgifter

Centra Danderyd
Hus 3, Ryggradsvägen 25
Tel: 08-12357070
E-post: vardforbundet.ds@sll.se


Du har fått det här brevet då du enligt vårt medlemssystem arbetar på Danderyds sjukhus. Om detta inte stämmer bör du uppdatera dina uppgifter.

Obs! För att du ska kunna få mer utbyte av ditt medlemskap i Vårdförbundet, kan val av förtroendevald på din arbetsplats vara ett bra sätt. Nu är det frågan om lön som aktualiserar detta men det finns fler saker som du säkert vill påverka på din arbetsplats och då är det en stor hjälp att det finns. Hur val går till eller om du är ensam på din arbetsplats och undrar över hur du kan göra får du gärna kontakta oss. Vi kan svara på frågor eller tipsa om hur du går till väga.

Lönesamtal? Vi stöttar dig!

Som stöd inför ditt lönesamtal finns en webbutbildning - DITT LÖNESAMTAL. I utbildningen får du konkreta tips för att lyckas med ditt lönesamtal.

Du hittar webbutbildningen i Kunskapsrummet (inloggning)
Ändra dina uppgifter

Vi behöver ha rätt kontaktuppifter och veta vilken roll och arbetsplats du har för att kunna nå dig med rätt information och organisera vårt arbete på bästa sätt. Du uppdaterar dina uppgifter enkelt själv via webben. Du kan även ringa Vårdförbundet Direkt.

Se och ändra dina uppgifter här
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -