Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information om löneprocessen på Karolinska Universitetssjukhuset

Hej förtroendevald på arbetsplatsen!

Vårdförbundet och arbetsgivaren på Karolinska har satt en preliminär tidsplan och börjat prata om de olika stegen som behöver göras under löneprocessen 2020. Men nu har arbetsgivaren upptäckt att det finns brister i deras system som hanterar medarbetare bl a felaktiga arbetsplatser, chefer på fel ställen osv. Systemjusteringarna kommer inte att vara klara under februarimånaden så som man trodde.

Följande information har vi fått av arbetsgivare:
”så har systemflyttarna tagit längre tid och fallit ut sämre än planerat. Vi hade information om att det senast den 21 februari skulle vara korrekt i systemen men nu flaggar man för att handläggningen kan dröja ända in i mars varför vi inte vågar chansa med att sätta igång samtal så nära inpå eller under pågående rättningar”

Tidsplanen kommer inte att kunna hållas. 

Det är viktigt att ni diskuterar lönekriterierna på era arbetsplatser. Är de kopplade till verksamhetens behov? Det är viktigt att lönekriterierna kan användas på alla medarbetare oavsett om de jobbar dag eller natt? Och att de är kända för alla medarbetare. Diskutera era lönekriterier på ett gemensamt möte så att alla känner sig delaktiga.

Tanken med kriterierna ur LOK för särskilt yrkesskickliga är inte att exkludera någon. Kriterierna ska fungera som ett stöd. De ska hjälpa chefer och medarbetare att identifiera de individer som är särskilt yrkesskickliga på en arbetsplats, få till en bättre lönespridning över tid och erbjuda en lönekarriär.

Vi kommer att informera er löpande om läget. Har ni frågor eller funderingar ta gärna kontakt med oss för att diskutera vidare.

Vårdförbundet avdelning Stockholm
Centra Huddinge, e-post: vardforbundet.karolinska@sll.se
Centra Solna, e-post: vardforbundetsolna.karolinska@sll.se

 

 

Lönesamtal? Vi stöttar dig!

Som stöd inför ditt lönesamtal finns en webbutbildning - DITT LÖNESAMTAL. I utbildningen får du konkreta tips för att lyckas med ditt lönesamtal.

Du hittar webbutbildningen i Kunskapsrummet (inloggning)
Ändra dina uppgifter

Vi behöver ha rätt kontaktuppifter och veta vilken roll och arbetsplats du har för att kunna nå dig med rätt information och organisera vårt arbete på bästa sätt. Du uppdaterar dina uppgifter enkelt själv via webben. Du kan även ringa Vårdförbundet Direkt.

Se och ändra dina uppgifter här
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -