Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information om löneöversyn 2019

Hej medlem på Karolinska Universitetssjukhuset!

Som du vet så blev vårt gemensamma löneavtal HÖK 19 klart i våras. Därefter har en LOK (lokalt kollektivavtal) skrivits på med Region Stockholm som beskriver hur arbetsgivaren övergripande ser på implementeringen av HÖK 19 inom sina verksamheter. I LOK:en beskrivs tex partsgemensamt framtagna lönekriterier för särskilt yrkesskickliga
 
Därefter vidtogs lokala dialoger som resulterade i ett överläggningsprotokoll. Det som står i detta protokoll är vad som överenskommits med arbetsgivaren. Inget annat. Om du har hört något annat och har frågor eller funderingar kontakta din förtroendevald på arbetsplatsen!

Har du ingen förtroendevald på arbetsplats så kommer vi som finns på Centrarna gärna och besöker din arbetsplats och berättar om vikten av en egen förtroendevald! Kontaktuppgifterna till Centrarna finner du nedan. 

Ta del av överläggningsprotokollet! Processen beskrivs där. Förbered dig själv för ditt lönesamtal.

Vänligen, 
   
Vårdförbundet på Karolinska Universitetssjukhuset  

Kontaktuppgifter: 

Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,
M:96, 141 86 Stockholm
(M=Medicingatan)
Tel: 08-585 803 50
E-post: vardforbundet.karolinska@sll.se

Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset Solna,
Borgmästarvillan X5:00, 171 76 Stockholm
Tel: 08-517 729 68
E-post: vardforbundetsolna.karolinska@sll.se

Du har fått det här brevet då du enligt vårt medlemssystem arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset. Om detta inte stämmer bör du uppdatera dina uppgifter.

Obs! För att du ska kunna få mer utbyte av ditt medlemskap i Vårdförbundet, kan val av förtroendevald på din arbetsplats vara ett bra sätt. Nu är det frågan om lön som aktualiserar detta men det finns fler saker som du säkert vill påverka på din arbetsplats och då är det en stor hjälp att det finns. Hur val går till eller om du är ensam på din arbetsplats och undrar över hur du kan göra får du gärna kontakta oss. Vi kan svara på frågor eller tipsa om hur du går till väga. 

 

Lönesamtal? Vi stöttar dig!

Som stöd inför ditt lönesamtal finns en webbutbildning - DITT LÖNESAMTAL. I utbildningen får du konkreta tips för att lyckas med ditt lönesamtal.

Du hittar webbutbildningen i Kunskapsrummet (inloggning)
Ändra dina uppgifter

Vi behöver ha rätt kontaktuppifter och veta vilken roll och arbetsplats du har för att kunna nå dig med rätt information och organisera vårt arbete på bästa sätt. Du uppdaterar dina uppgifter enkelt själv via webben. Du kan även ringa Vårdförbundet Direkt.

Se och ändra dina uppgifter här
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -