Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Indragna semestrar och dålig ersättning

Arbetsgivaren Danderyds sjukhus AB har ensidigt beslutat att dra in beviljade semestrar och erbjuder ersättning för varje indragen semesterdag beroende på pass. Förhandlingar pågår och Vårdförbundet anser att vila och återhämtning är vad som behövs just nu.

 

Arbetsgivaren Danderyds sjukhus AB har ensidigt beslutat att dra in beviljade semestrar och erbjuder ersättning för varje indragen semesterdag beroende på pass. Vårdförbundet anser inte att semestrar generellt kan dras in för en hel arbetsgrupp, utan enskilda bedömningar måste göras och förhandlas utifrån medbestämmandelagen, MBL.

Förhandlingarna pågår och skall ske på varje VO.

Arbetsgivaren tar det slutgiltiga beslutet men måste först redovisa sina skäl, beskriva hur arbetsbördan fördelas och vilka åtgärder som vidtagits innan beslut om att dra in semester tas. 


Vårdförbundet har yrkat på 6000kr per indragen semesterdag plus en extra semesterdag, vilket är en betydligt bättre ersättning än den som arbetsgivaren erbjuder. Detta yrkande sa Danderyds sjukhus AB nej till. Vårdförbundet tycker det är väldigt olyckligt eftersom vila och återhämtning är det som framför allt behövs just nu. Kan detta inte tillgodoses skall det ersättas på ett sätt som visar att det är ett stort ingripande i att medlemmar inte får ut sin semester.

Finansregionråd Irene Svenonius, har också sagt till Expressen, att det finns inga budgetramar för att bekämpa pandemin, alla verksamheter kommer kompenseras fullt ut för sina kostnader...

 

VÅRDFÖRBUNDET
Avdelning Stockholm

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -