Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Facklig framgång!

SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet i Region Stockholms intensivvårdsverksamhet. Genom engagemang har vi tillsammans sett till att Region Stockholm har aktiverat krislägesavtalet.

 

Vi lyckades på några timmar samla flera tusen UNDERSKRIFTER.

Vi har varit i radio, tidningar och nyhetssändningar och fått Region Stockholm att förstå allvaret.

Situationen är inte på något sätt optimal och det är inget bra avtal på något sätt när det gäller återhämtning, nu handlar det helt enkelt om att få ersättning i en omöjlig situation.

Vi får också signaler från andra verksamheter än IVA, där arbetsgivaren schemalägger långt över ordinarie verksamhet. Här är det viktigt att ni på arbetsplatsen pratar med er förtroendevalda och skyddsombud. Det här behöver sedan komma till kännedom för respektive centra för ert område. Vad som räknas som ordinarie arbetstid går att läsa längre ner.

Läs mer om - krislägesavtalet.

Läs mer om - Vårdförbundets nationella FAQ om corona och ditt arbete.

Kontaktuppgifter till Vårdförbundets centra.


Vad räknas som ordinare arbetstid?

Vårdförbundet har inte tecknat något avtal om andra arbetstider, än ordinarie. Därför gäller följande tills vidare;

  1. I grunden gäller ordinare schema med ordinare veckoarbetstid.
  2. Arbetsgivaren kan ändra ett schema utifrån verksamhetens behov och de kan lägga ut 12-timmarspass, men ska då hålla sig inom ordinarie veckoarbetstid. Schemaförändringar jämfört med ursprungligt schema ersätts med så kallad förskjuten arbetstid upp till tio dagar.
  3. Om arbetsgivaren har behov av mer arbetstid gäller beordrad arbetstid. Beordring ska ske i nära anslutning (inte en vecka innan, utan samma dag eller möjligtvis dagen innan).
  4. Vårt kollektivavtal AB reglerar ersättning för övertid. Vad ersättningen blir beror på sysselsättningsgrad, vilken veckodag det är och i förhållande till andra arbetspass. Avtalet ger oss dessutom alltid möjlighet att som individ, förhandla om villkoren när vi arbetar övertid, det vill säga om andra/ytterligare ersättningar, med mera.
  5. Om du erhållit ett förändrat schema från arbetsgivaren som innehåller en högre veckoarbetstid än din ordinarie, bör du kontakta din chef och efterfråga korrekt schema med rätt veckoarbetstid.
  6. Fungerar inte ovanstående - kontakta din förtroendevalda.
  7. Saknar du något i ovanstående information eller funderar du på krislägesavtalet, finns mer information på Vårdförbundets webbplats - Frågor och svar om Krislägesavtalet 
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -