8 intensiva dagar på Västbanken

Jag vill börja med att säga att jag inte kommer lägga några politiska värderingar utan bara skriva om det jag sett, upplevt och fått berättat för mig. Nu skall jag försöka mig på en summering av senaste uppdraget i Palestina. Denna gång var vi (Carina Hansen och Maria Hallén) på plats i åtta hektiska men berikande dagar.

Vi hade också med oss Patrik Bergvall från Union to Union. Förutom alla givande möten och två workshops, en dag för bara barnmorskor och en för medlemmar, känns det väldigt bra att fortsätta kontakten mellan Vårdförbundet, PNMA och Tala El-Yousef på svenska konsulatet men också att ha hjälpt till med att etablera en närmare kontakt med UNFPA [1] (United Nations Population Fund där Sida är en av de stora givarna). Båda dessa kontakter kan leda till möjligheter för PNMA i framtiden.

Rapportskrivning

Den här gången blev det många timmar framför datorn när slutrapporten för ett treårigt projekt skulle färdigställas. Administrering och rapporthantering brukar inte vara det roligaste att jobba med, men att sitta med slutrapporten för ett treårigt projekt tillsammans med våra samarbetspartners PNMA gör mig stolt.

PNMA har blivit en stark medlemsdriven organisation. De har också blivit en viktig aktör i det palestinska samhället där de nu är en betydelsefull partner i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den mest betydande är att en medlem, en barnmorska, från PMNA har blivit omvårdnadschef i hälsoministeriet.

PNMA besöker regelbundet internationella konferenser och kurser över hela världen och har blivit en respekterad organisation i ICN och ICM. PNMA har vuxit och stärkts så mycket att andra organisationer vänder sig till dem för hjälp och vägledning i organisationsutveckling. Deras isolering är nu nästan helt bruten. Kvar är fortfarande problemen inom landet med svårigheter att förflytta sig och den totala isoleringen av Gaza från resten av Palestina. Detta gör fortfarande att PMNA måste vidta särskilda åtgärder (som jag skrivit om tidigare) när de planerar utbildning för medlemmar och möten med förtroendevalda. Dessa kan i nuläget bara inkludera individer från Västbanken då individer från Gaza inte får tillstånd att lämna området.

Detta är en av anledningarna till att vi planerat ett möte med UNFPA.

Möte med UNFPA och Svenska Konsulatet

Det bästa med mötet, som jag ser det, var kontaktskapandet mellan PNMA, Svenska Konsulatet och UNFPA.

Eftersom Svenska konsulatet har svårt att hjälpa oss in i Gaza som jag skrev i förra rapporten, kommer istället UNFPA göra det [2]. Som jag också tidigare nämnt är anledningen till att vi vill in i Gaza för att stärka de sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar där och ge dem samma möjlighet till internutbildning från PNMA som de som lever och jobbar på Västbanken eftersom PNMA inte heller har möjlighet att resa in i Gaza.

På mötet diskuterades också bristen av barnmorskor och vad det innebär både för verksamma barnmorskor men också vad denna brist innebär för samhället. Enligt PMNAs uppskattning fattas det ca 50% för att nå upp till behovet. Vi diskuterade olika eventuella lösningar och samarbeten för att få till en förändring på de problem som existerar. Så som att påverka hälsoministeriet och dess syn på professionen och vad barnmorskor kan göra för samhället. Här ser UNFPA att PNMA har en nyckelroll då de redan har en god relation till ministeriet. Att PMNA skall fortsätta med separata workshop för barnmorskor för att stärka dem i sin profession och situation. Att arbeta för en standardiserad arbetsbeskrivning vilket skulle hjälpa till att differentiera barnmorskors och läkares roller. Ett standardiserat utbildningsprogram som är godkänt av ICM finns redan.

Vi går från UNFPA med en positiv känsla inför framtida samarbete. Nu får tiden utvisa om det kommer lyckas denna gång.

Workshop med Barnmorskor

En inspirerande utbildningsdag för Barnmorskor med ca 40 deltagare där fokus låg på risk graviditeter.

Rummet var fyllt med starka kvinnor och stundtals stegrade diskussionerna till ganska höga nivåer, det är tydligt att de brinner för sin profession och säkerheten för mamma och barn. PNMA har säkerställt, genom hälsoministeriet, att de får ledigt denna dag med bibehållen lön vilket är en viktig faktor för att de skall kunna delta.

Under dagen passade vi också på att efterfråga vad deltagarna vill ha ut från PNMA, vilka problem som är mest angelägna och vilka ämnen de skulle vilja ha information och utbildning inom. Denna information kommer sedan vara en del av underlaget för att planera de fem kommande åren.

 

Workshop med medlemmar och förtroendevalda om ledarskap

Veckan avslutades med en tvådagars (fredag och lördag) workshop i Ramallah med tema ledarskap. Deltagarna kom från olika städer och byar på Västbanken och bodde på Red Cresent Center (Röda Halvmånen) där workshopen hölls.

Den senare tiden är det många som uttryckt till oss att det blivit svårare att röra sig i landet och det är även min erfarenhet även om jag är bara varit här i 8 dagar så har jag denna gång fått visa pass och visum vid chekpoint flera gånger vilket jag inte behövt göra vid de tidigare besöken.

Att hålla utbildning i ledarskap är en av de framgångsrika metoder PNMA använder för att stärka medlemmar och förtroendevalda att våga ta plats och ledande roller både inom förbundet och på arbetsplatserna runt om i landet. Till en början, på dag ett, var gruppen lite återhållsam men detta ändrade sig snart och alla blev mer och mer deltagande. Ämnen som berördes var kommunikation, delegering, konflikthantering, förhandlingsteknik mm.

Vi fortsatte också insamlingen av åsikter från deltagarna om vad de vill ha ut av PNMA med samma frågor som under workshopen för barnmorskor. Efter sammanställningen var det tydligt att de vill ha fler workshops och utbildningstillfällen samt att det största problemet som flest skrev ner var hög arbetsbelastning för sjuksköterskor och bristen på kollegor.

Övrig information om Vårdförbundets samarbete med PNMA

Vårdförbundet har sedan 2007 ett solidariskt projekt, ekonomiskt finansierat av Union to Union före detta LO-TCOs biståndsnämnd, tillsammans med PNMA (Palestinian Nursing and Midwifery Assosiation) [3]. Vårdförbundet stöttar dem på olika sätt i att bygga upp stabilt fungerande facklig organisation. Allt startade med en förfrågan från en israelisk sjuksköterska och har nu resulterat i att de har blivit upptagna i ICN och ICM [4-5].

Samarbetsprojektet har blivit beviljade medel för 2017 och under hösten 2016 tog Vårdförbundets förbundsstyrelse beslutet att det övergripande långsiktiga projektet skall fortgå och att vi skall lämna in en ny ansökan om att få fortsätta samarbetet mellan Vårdförbundet och PNMA i ytterligare fem år finansierat av Union to Union, 2018-2022.

Carina Hansen
Styrelseledamot avdelning Stockholm

Referenslista

1: http://palestine.unfpa.org/

2: http://www.ochaopt.org/content/decline-number-palestinians-leaving-gaza-including-humanitarian-staff-and-patients

3: https://www.facebook.com/نقابة-التمريض-والقبالة-الفلسطينية-183012078408801/

4: http://www.icn.ch/members/palestine/  

5: http://www.internationalmidwives.org/our-members/associations-world-map.html