Om Vårdförbundets projekt i Palestina 2014-2019

Jerusalem

Vårdförbundets projekt i Palestina har beviljats nya medel för 2017 från Union till Union. PNMA, Palestinian Nursing and Midwifery Association, är den största fackliga organisationen på Västbanken.

Förbundsstyrelsen ansvarar för samtliga internationella projekt. Avdelning Stockholms styrelse är fadder för projektet i Palestina. All planering sker mellan den svenska och den palestinska projektledningen.

Mål och målsättning

Målet för treårsperioden är att assistera i framtagandet av olika policydokument samt coacha utbildare, stärka organisationen och öka medlemsantalet. Målsättningen med projektet är att PNMA ska bli självgående avseende utbildningsinsatser och föreläsare. Det slutgiltiga målet är att PNMA själva ska kunna driva organisationen i sina lokala kontor i distrikten. Arbetet med en kontinuerlig utveckling av den fackliga organisationen måste även ske när projektet avslutas.