Vilka är dina främsta anledningar till medlemskap?

Nu har verkligen sommaren slagit till ordentligt och snabbt har det gått! Så här inför en kommande semester försöker jag få tid till reflektion. Själv har jag ägnat de senaste dagarna till reflektion kring vad som hände och beslutades på Vårdförbundets kongress den 14-17/5.

På kongressen fattades ett antal viktiga beslut som organisationen ska driva framåt för att förbättra för oss som är medlemmar. De personer som idag finns på din arbetsplats som valt att inte vara medlemmar kommer få ta del av dessa förändringar också, något som kan kännas frustrerande och orättvist!

Fundera på varför du själv valt att vara med och ta gärna diskussionen med kollegor om vad som händer om vi som organisation blir fler eller färre medlemmar! Är vi många medlemmar som anser att villkor, lön och möjlighet till yrkesutveckling är viktiga frågor, kan vår organisation få stor möjlighet att driva på förändringar på varje enskild arbetsplats. Men för att skapa förändring krävs att många medlemmar och förtroendevalda aktivt driver förändringsarbetet framåt.

Att var många och ha hög anslutningsgrad ger oss som valt att vara förtroendevalda kraft och styrka att med hög röst och stark övertygelse säga: Det här menar 114 000 medlemmar är viktigt att ni som arbetsgivare hanterar, agerar på, förbättrar och förändrar! Idag är vi cirka 17 000 medlemmar i Stockholm, men vi skulle kunna vara över 20 000. Om du och jag och många med oss rekryterar en varsin kollega, kan vi komma upp i 100 % anslutningsgrad. Vilken arbetsgivare kan gå emot hela professionskårer?

Gör din röst hörd inför valet

Till hösten är det som jag skrev i förra nyhetsbrevet dags att aktivt ta del av och påverka våra politiker i kommun, landsting och på statlig nivå inför kommande val. När det är valtider lanserar varje enskilt parti ett antal vallöften.

Själv kommer jag att gå till valstugorna och fråga varje enskilt parti:

  • vad de ska göra för att INGEN SKA BLI SJUK AV ATT VÅRDA
  • Hur de ska budgetera och agera för att vi ska få jämställda löner
  • Hur de tänker se till att alla våra fyra professioner får akademisk specialisttjänstgöring!

Jag hoppas att vi är många som ställer dessa frågor för då blir det svårt för politikerna att inte aktivt jobba med dom för oss så viktiga frågorna.

Återhämtning för mig kan innebära kris för dig

Snart börjar våra ledigheter och det som blir någons återhämtningsperiod blir andras mest besvärliga period inom hälso- och sjukvården. Kom ihåg att kontakta Vårdförbundet för stöd och coachning om din arbetssituation blir påfrestande i sommar. Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 är öppet hela sommaren.

Gunilla George
Ordförande avdelning Stockholm