Vad är väl ett årsmöte på Norra Latin…?

Det kunde ju vara alldeles urtrist… och tråkigt… och urtrist… och alldeles alldeles underbart!

Framför allt tänker jag att det blir vad vi gör det till. Det låter ju lite torrt och tråkigt, och ja, formalian är väl inte den allra sexigaste. Men vad skulle Vårdförbundet vara utan den?

Det är stadgan som sätter de demokratiska spelreglerna, det som gör att beslut går att motpröva och ompröva. Det som gör att det finns påverkansmöjligheter och det som gör att vi inte kan spreta och vara i allt, överallt, utan styr oss i en huvudriktning. Det ger också oss medlemmar en möjlighet att faktiskt markera för sådant vi sympatiserar med eller tar ställning mot. Vi får också möjlighet att höra mer om och av styrelsen och vad de jobbat med under året.

Om det inte räcker som motivation att vara med på årsmötet kanske en härlig buffé kan locka, möjligheter att träffa kollegor, prata med valberedning och styrelseledamöter, ställa frågor och förhoppningsvis få svar och få chans att skapa nya kontaktnät?

Som avslut på kvällen har du chans till personlig och professionell utveckling genom att lyssna på Torkild Skölds föreläsning om ”Personligt ledarskap”. Där kan du säkert hitta bitar som du kan använda både i ditt yrkesliv och privatliv.

Så vad är väl ett årsmöte på Norra Latin? Kom och var med och låt oss göra det alldeles, alldeles underbart!

Emma Jonsson
Styrelseledamot avdelning Stockholm