Så här jobbar vi i valberedningen

Vi valdes på årsmötet 2017 och har träffats kontinuerligt sedan dess. I början planerade vi för hur vi ville jobba under den kommande perioden. Några har varit valberedare tidigare och har förmedlat erfarenheter till dem som är nya.

Valberedningens uppdrag finns tydligt beskrivet i Vårdförbundets stadga. Hur vi ska utföra vårt uppdrag beskrivs i Vårdförbundets demokratihandbok. Vi har dessutom en stödperson från den nationella valberedningen att få råd och stöd av.

Valberedningen ska förbereda val av avdelningsstyrelse och kongressombud. Det är dessa val som vi förbereder och lämnar förslag på inför årsmötet. Beslutet att uppdragen ska vara i fyra år är fattat av kongressen, men fyllnadsvalen är bara så länge den ordinarie mandatperioden varar, denna gång till 2021.

På extra årsmötet i höst 2019 kommer du som medlem att kunna rösta på en ledamot till styrelsen. Val till styrelsen genomförs på webben och omröstningen pågår mellan kl. 12.00 den 2 september och kl. 12.00 den 9 september. Komplett styrelse väljas var fjärde år, nu är det bara ett så kallat fyllnadsval.

Valberedare väljs också av årsmötet, men det valet förbereds inte av oss i valberedningen. Denna gång är det inte aktuellt med val till valberedningen.

Alla medlemmar har inför extra årsmötet möjlighet att på webben nominera sig själva eller någon annan till uppdragen.

Under mandatperioden besöker vi styrelsemöten, vanligen två och två. Vi kommer också att träffa varje ledamot i den nuvarande styrelsen för enskilt samtal. Detta för att bland annat bilda oss en uppfattning om huruvida deras förväntningar har uppfyllts, om den informationen de fick av den tidigare valberedningen var tydlig, hur det interna samarbetet ser ut och om de vill fortsätta uppdraget.

Vi deltar också i utbildningar och möten med förtroendevalda som har facklig tid inom avdelningen. Några av oss i valberedningen finns i olika Centra inom avdelningen och vi har försökt hålla ögonen öppna för medlemmar som kan tänka sig ett förtroendeuppdrag i Vårdförbundet.

Alla nominerade uppmanas att skriva en personlig presentation, så att du som medlem ska kunna bilda dig en uppfattning om de nominerade innan extra årsmötet. Valberedningen intervjuar alla nominerade till styrelsen. Vi ställer samma frågor till alla. Det är frågor som finns angivna i Demokratihandboken men vi kan också komplettera med någon fråga vi själva tycker behöver belysas.

Vi har valt att två valberedare träffar den nominerade under cirka 45 minuter, den ena av oss intervjuar och den andre antecknar. Den som antecknar läser upp sina anteckningar och den vi intervjuar har då möjlighet att vid behov komplettera eller förtydliga något.

Frågor som vi i valberedningen ställer oss är exempelvis: Vilka är rätt personer för uppdragen? Vad spelar egentligen någon roll: Ålder? Yrke? Kön? Var man jobbar? Erfarenhet från olika styrelseuppdrag? Vem ska leda arbetet, det vill säga vara ordförande? Och vem ska ersätta ordförande om det skulle bli aktuellt, det vill säga väljas som vice ordförande?

Vi kan bara utgå från det vi vet idag. Livet kan komma emellan och då får man hantera det då.

Hoppas att vi ses på årsmötet! Kom och gör din röst hörd.

Valberedningen avdelning Stockholm

Laleh Bakhshi Baardh, Karin Forslin, Pia Lejkemo, Abdolreza Mohammadi, Anneli Rehnström och Iréne Sjöström