En förtroendevalds funderingar och tankar om lönesamtal

Jag lärde mig en gång av en klok kvinna på Vårdförbundet att det är viktigt att se lönesamtalet som en affärsuppgörelse där jag säljer min kunskap och kompetens och min arbetsgivare erbjuder mig en lön för det. Jag har numera alltid detta med mig i bakhuvudet när jag går in på ett lönesamtal med min chef.

Jag ser till att vara privatklädd, då arbetskläderna omedvetet kan få maktfördelningen i denna affärsuppgörelse sned redan från början; min chef sitter privatklädd och jag kommer i min blåa smurfpyjamas…eller ja, arbetsklädsel. Jag upplever att jag då per automatik hamnar i underläge redan från början, vilket i sin tur lätt påverkar resten av samtalet.

Lönesamtalet ska vara en bokad tid före eller efter arbetspasset eller varför inte på en ledig dag, helst i ett neutralt rum som inte är vare sig chefens kontor eller ett fikarum.

Lönesamtal ska aldrig någonsin ske i en korridor för att tiden inte finns för annat. Det är viktigt att kräva att få ett lugnt samtal där jag får möjlighet att sälja just min kunskap och kompetens och belysa det jag åstadkommit föregående år och där min chef har möjlighet att ge återkoppling och ge sin syn på mig och min profession utifrån de lönekriterier som finns på arbetsplatsen.

Inget av det som kommer fram på lönesamtalet ska komma som någon överraskning. Det mesta har jag och min chef redan samtalat om på medarbetarsamtalet, som vi på min arbetsplats försöker ha ca sex månader före lönesamtalet. Ibland är det svårt att hålla den tiden då det, som till exempel i år, blir utdraget i tid med löneöversynen.

Det absolut viktigaste, som jag och alla andra medlemmar kan påverka, är att komma till lönesamtalet väl förberedd. Att kunna arbetsplatsens lönekriterier och vad de står för som rinnande vatten, veta vad som krävs och förväntas av mig, veta hur det ser ut på arbetsplatsen med mera ger mig automatiskt en bättre position i denna affärsuppgörelse.

Det stämmer att de flesta chefer redan har en summa klar när de går in på lönesamtalet med sin medarbetare, men det betyder inte att det är en summa som är helt fastställd och måste accepteras. Om vi båda har bedömt mig efter de befintliga lönekriterierna, men inte är överens så måste jag kunna argumentera för mig och min sak och det kräver att jag vet vad jag kan och framförallt att jag vet vad jag anser att min kunskap och kompetens är värd.

Skulle vi av någon anledning inte vara överens i slutet av lönesamtalet så är det viktigt att säga det och kräva en ny tid för ett nytt lönesamtal. Det är viktigt att vi båda förstår varför jag får den lönen jag får.

På min arbetsplats arbetar vi varje år med våra lönekriterier som ska vara väl förankrade i arbetsgruppen. Det finns en lönekriteriegrupp som består av medarbetare inklusive mig som förtroendevald och våra chefer. Vi har tillsammans arbetat fram de kriterier vi har idag och det är så klart viktigt att gå igenom dem årligen och revidera vid behov. Jag vill som förtroendevald få återkoppling av mina chefer och även av medlemmar efter lönesamtalen om hur samtalen gått och om det finns något vi borde ändra. Det kan ibland annars vara svårt att komma ihåg det året efter när nästa löneöversyn kör igång.

Jag väntar med spänning på årets lönesamtal!

Mia Lehtonen
Förtroendevald på Karolinska Huddinge Bemanningscentrum (BMC)

5 tips inför lönesamtal:

  1. Se det som en affärsuppgörelse – kom privatklädd.
  2. Kom VÄL förberedd – se till att kunna arbetsplatsen lönekriterier.
  3. Se till att det bokade lönesamtalet sker i ett neutralt rum.
  4. Ha ALDRIG ett lönesamtal lite snabbt i förbifarten under ett arbetspass.
  5. Värdera din kunskap och kompetens – är ni inte överens, säg det och boka ett nytt lönesamtal.