Att vara många och att vara aktiv!

Som facklig organisation tjatar vi ganska ofta om att det är viktigt att vara många. Varför är det egentligen så viktigt?

Ditt inflytande på den arbetsplats du befinner dig på är i Sverige baserat på lite olika delar. Vi har den rent lagstadgade delen som oftast är i form av skyddslagar som har som huvudsakliga uppgift att skydda oss som medarbetare. Skydda oss från att bli utslitna på grund av dålig arbetsmiljö, att inte kunna belasta oss med hur mycket övertid som helst, att vi har rätt till återhämtning och vila både under ett arbetspass och emellan dem. Att vi får vara hemma när vi blivit förälder eller att vi har rätten till semester.

Alla dessa lagar med ”rättigheter” som idag känns självklara och okränkbara på många sätt. ”Det är ju klart att jag har rätt till semester”, lagar som inte allt för länge sedan inte var så självklara och som är sprungna ur ett fackligt engagemang och arbete!

Dessa lagar kan förbättras via ett kollektivavtal, ett avtal som skrivs mellan två parter, en arbetsgivarpart och en facklig organisation. Detta baseras på det som brukar kallas “den svenska modellen”. Modellen är baserad på att parterna ska och bäst kan lösa frågorna sig emellan utan inblandning från t.ex. lagstiftare. Grunden är Saltsjöbadsavtalet som tecknades redan 1938!

Okej! Grunden är klar och så fungerar det väl redan idag så vad har det med att vi ska vara många att göra?

Att vara många som är anslutna till ett fackförbund ger kraft i de krav som framförs i till exempel en löneavtalsrörelse. Tänk själv om du var arbetsgivare, och ska agera utifrån den svenska modellen, att den du möter som part endast representerar 20 % av de som avtalet avser, övriga 80 % vill förhandla själv.

Är ensam stark eller är det bättre att vara flera bakom ett gemensamt krav?

De 80 % som arbetsgivaren själv kanske ska förhandla med en och en, kommer troligtvis alla ha olika krav, olika bevekelsegrund för vad som är viktigast och kan utifrån det också ställas emot varandra på ett enklare sätt.

Att vara många ger oss kraft att driva frågor med större kraft och effektivitet! Du som läser det här har ju redan valt att vara med men jag tror att du säkert har en vän, kollega eller familjemedlem som ännu inte valt att vara med. Om fler och fler väljer att inte vara med kommer vi allt mer ge än mer makt till arbetsgivaren att vara den som sätter agendan för hur det ska se ut på våra arbetsplatser framåt.

Jaha! Då har vi avverkat att vara många, vad har frågan om att vara aktiv med detta att göra?

Att vara aktiv kan ju definieras på många olika sätt; att ta ett uppdrag som förtroendevald, att lyfta och stödja den förtroendevalde som finns på din arbetsplats eller att aktivt diskutera de frågor som är aktuella på din arbetsplats är olika sätt att vara aktiv. Med det vill jag säga att det viktiga är att vi är aktiva och inte graden av hur aktiva vi är. Många bäckar små blir ju till slut en stor å eller om det är riktigt många en hel flod. Vi pratar dessutom ofta om att droppen urholkar stenen eller får bägaren att rinna över. Ju flera droppar vi är, även om de är av olika storlek, ju snabbare kan vi nå det mål vi vill!

Gunilla George
Ordförande avdelning Stockholm