Att ha en Vision

Vid Vårdförbundets kongress i maj i år beslutades att anta en ny vision. Senaste visionen beslutades vid kongressen 2008 och siktade på 2018, det var alltså tid att förnya eller förändra visionen.

Under åren 2008 till 2018 har vi som organisation utvärderat vad vi uppnått i visionen för hälsa och helhet som antogs av kongressen 2008. En del av våra visioner var uppnådda andra hade vi som organisation bara börjat snudda vid.

Varför behöver en organisation som Vårdförbundet en vision?

Vi har som organisation en mängd vårdpolitiska åsikter och ställningstagande. De är inte grundade på någon partipolitik utan är just vårdpolitiska! Åsikter, krav och yrkanden som alla grundar sig i det som beskrivs i vår stadga.

Stadgan beskriver bland annat att vi gemensamt ska förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket samt möjligheter till utveckling i arbetslivet.

Det arbetet bedrivs dagligen av medlemmar och förtroendevalda inom Vårdförbundet. Det kan handla om ett engagemang i en aktuell fråga på din arbetsplats, eller ett enskilt uppdrag där du som medlem får stöd i en pågående process. En vision syftar mer till vad vi har för mål framåt, hur vi som organisation ser på ”idealbilden” av våra villkor och förutsättningar i våra fyra professioner.

En vision är framåtskridande och just en vision. Den kan upplevas som ouppnåbar och kanske orealistisk, kanske framförallt i ett läge där många av oss går på knäna och kämpar med att hålla näsan över vattenytan.

Vid kongressen antogs en ny vision, Framtidsidéer inom villkor, yrke och vård.

Denna gång inte tidsatt utan en vision att jobba med och emot. Visionen är uppdelad utifrån fyra olika påverkansnivåer; samhällsnivå, hälso- och sjukvårdsnivå, arbetsplatsnivå samt individnivån. Förtroendevalda i olika delar av vår organisation kommer mer eller mindre aktivt jobba kring dessa nivåer.

I visionen säger vi som organisation att vi ska verka för ett hållbart yrkesliv.

En vision som jag ser det lätt att ställa sig bakom och det finns ett stort behov av att jobba med. Ett jobb som kräver engagemang, vilja och lust och ju fler vi är som bidrar till det desto större är chansen att vi lyckas uppnå det!

Vill du ta del av visionen och det som för övrigt behandlades under kongressen hittar du mer information på Kongress 2018

Nu börjar vårt gemensamma arbete framåt för att förändra och förbättra allas våra villkor och förutsättningar. Jag ser fram emot att träffa er i olika sammanhang vilka alla leder till just Bättre villkor!

Gunilla George
Ordförande avdelning Stockholm